Verzoek tot uitgebreide beoordeling kwijtschelding

Uw aanvraag kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen is via de automatische toets afgekeurd. U kunt ons binnen 14 dagen verzoeken uw gegevens uitgebreid te beoordelen.

Stuurt u bij dit verzoek de gevraagde gegevens mee die in de brief genoemd staan. U kunt dit gemakkelijk via de digitale belastingbalie toevoegen aan u eerder ingediende verzoek. Dit doet u door in “Mijn belastingzaken” de gegevens toe te voegen aan uw kwijtscheldingzaak. Het zaaknummer staat vermeld in de brief.

Gegevens aanleveren via de digitale belastingbalie