Administratief beroepschrift

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw aanvraag tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, dan kunt u binnen 14 dagen schriftelijk een administratief beroep indienen.

In de uitspraakbrief leest u hoe en waar u uw beroep kunt indienen. 

Uw beroepsschrift moet aan de volgende punten voldoen:

  • Uw beroepschrift is gericht aan het college van B&W.
  • U kunt alleen beroep aantekenen tegen de gronden waarop u bent afgewezen.
  • Uw redenen moeten goed gemotiveerd zijn en onderbouwd met bewijsstukken.
  • Uw beroepschrift is ondertekend met uw handtekening.