Kwijtschelding aanvragen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit geldt ook voor kleine zelfstandigen (zzp'ers of freelancers).

Kwijtschelding is mogelijk voor:

 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • onroerende zaakbelasting eigen woning. 

Kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het GBLT gemeente- en waterschapsbelastingen of Waterschap Rijn en IJssel.     

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. 

U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • U heeft een aanslag van de gemeente Arnhem.
 • De belastingaanslag staat op uw naam.
 • U heeft onvoldoende eigen vermogen.
 • U heeft geen overwaarde op een eigen huis.
 • U bezit geen motorvoertuig(en die meer waard is (zijn) dan € 3.350. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/invaliditeit/werk.
 • Als u de belastingaanslag betaald heeft, is uw laatste betaling niet langer dan 3 maanden geleden. 

Op BerekenUwRecht.nl  kunt u nagaan voor welke toeslagen of gemeentelijke regelingen u in aanmerking kunt komen. Gemeente Arnhem maakt gebruik van BerekenUwRecht. Met deze tool kunt u zelf op eenvoudige wijze een proefberekening maken en nagaan of u recht heeft op kwijtschelding van gemeentelijke belasting en andere gemeentelijke tegemoetkomingen.  

Aanvragen

Online kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding online aanvragen met DigiD.

Kwijtschelding aanvragen

Schriftelijk kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding ook schriftelijk aanvragen door het kwijtscheldingsformulier (pdf, 218kB) in te vullen en op te sturen. Wilt u hulp bij het aanvragen van kwijtschelding, neem dan contact op met Goed Geregeld Arnhem.

Het formulier moet ruim voor de vervaldatum van het aanslagbiljet door de gemeente Arnhem zijn ontvangen. Na het verstrijken van de laatste vervaldatum van de aanslag kunnen er invorderingskosten in rekening worden gebracht. 

Voorwaarden

Doet u een verzoek tot kwijtschelding, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uitgaven. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld. Als uw inkomen net iets te hoog is kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding. Voor het beoordelen van uw aanvraag gebruiken we de normbedragen die landelijk zijn vastgesteld.

U deelt uw woning

Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:

 • Met hoeveel personen u uw huishouden deelt.
 • Wat de relatie is tussen u en uw medebewoners.
 • Wat de leeftijd is van uw medebewoners.
 • Welk soort inkomen uw medebewoners hebben. 

Is of zijn uw medebewoner(s) 27 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie en een kopie van de studiefinancieringsspecificatie mee. 

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen

Kleine zelfstandigen (bijvoorbeeld freelancers en zzp'ers) kunnen sinds 1 januari 2020 kwijtschelding aanvragen voor hun gemeentelijke belastingen voor hun woning: de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren gelden ook voor de kleine zelfstandige ondernemers. 

Houd rekening met de kostendelersnorm

Sinds 2018 wordt bij de kwijtschelding rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan 2 volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding. 

Wajong-uitkering

Er zijn wijzigingen in het wettelijk minimumloon en de bijstandsnorm. Mensen met een Wajong-uitkering hadden daardoor een te hoog inkomen om kwijtschelding te krijgen van de gemeentelijke belastingen 2023.

Er is een nieuwe afspraak gemaakt met alle gemeenten. De huishoudens die enkel en alleen rondkomen uit een Wajong-uitkering (en geen vermogen of andere bezittingen hebben) hoeven de belastingaanslag toch niet te betalen. De gemeenten werken aan een oplossing voor de toekomst.

Heeft u voor de gemeentelijke belastingen 2023 kwijtschelding aangevraagd maar geen kwijtschelding gekregen? U kunt dan contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0800-1809 en ons verzoeken uw gegevens uitgebreid te beoordelen.

Verhoging van de huurtoeslag en gevolg voor kwijtschelding 2024

Er zijn signalen dat als gevolg van de verhoging van de huurtoeslag (die als koopkrachtmaatregel is bedoeld) mensen met ingang van het jaar 2024 niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding. De verhoging van de huurtoeslag is het gevolg van een verlaging van de eigen bijdrage met € 34,67.

Als gevolg van de verhoging van de huurtoeslag neemt de betalingscapaciteit toe met bijna € 420 op jaarbasis. Het Rijk werkt aan een oplossing om dit onbedoelde gevolg van deze koopkrachtmaatregel te repareren. De kwijtscheldingsverzoeken waarop dit mogelijk van invloed is, worden aangehouden tot nader bericht van het Rijk.    

Afhandeling van uw aanvraag

U ontvangt binnen een maand een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment hoeft u de aanslag niet te betalen tot er een besluit is genomen. De gemeente streeft er naar uw verzoek binnen 6 maanden af te handelen. 

Kwijtschelding aangevraagd, maar bedrag toch afgeschreven?

Het kan voorkomen dat betaling en bevestiging van de aanvraag elkaar hebben gekruist. U kunt, via uw bank, zelf het afgeschreven bedrag terug laten storten of u wacht totdat uw aanvraag is behandeld. Bij toekenning van de kwijtschelding stort de gemeente het (te veel) geïncasseerde bedrag zo snel mogelijk aan u terug. 

Afwijzing kwijtschelding

Wordt de kwijtschelding afgewezen, dan moet u het bedrag betalen dat in de afwijzingsbrief (beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek) staat.