Kwijtschelding aanvragen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

  • u bent inwoner van de gemeente Arnhem
  • de belastingaanslag staat op uw naam
  • u heeft geen overwaarde op een eigen woning
  • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.269. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/invaliditeit/werk.
  • heeft u de belastingaanslag al betaald, dan is uw laatste betaling voor de aanslag niet langer dan drie maanden geleden

Aanvragen

Kwijtschelding aanvragen kan met het online aanvraagformulier. Hier heeft u een DigiD voor nodig.

Online kwijtschelding aanvragen

U kunt ook kwijtschelding schriftelijk aanvragen door het kwijtscheldingsformulier (pdf 31kB) in te vullen en op te sturen. Kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van kwijtschelding, kijk dan op de site van Rijnstad.
 

Houd rekening met de kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2018 wordt bij de kwijtschelding rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan twee volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Afhandeling van uw aanvraag

U ontvangt binnen een maand een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment hoeft u de aanslag niet te betalen tot er een besluit is genomen. De gemeente streeft ernaar uw verzoek binnen 6 maanden af te handelen.

Kwijtschelding aangevraagd, maar bedrag toch afgeschreven?

Het kan voorkomen dat betaling en bevestiging van de aanvraag elkaar hebben gekruist. U kunt, via uw bank, zelf het afgeschreven bedrag terug laten storten of u wacht totdat uw aanvraag is behandeld. Bij toekenning van de kwijtschelding stort de gemeente het (te veel) geïncasseerde bedrag zo snel mogelijk aan u terug.

Afwijzing kwijtschelding

Wordt de kwijtschelding afgewezen, dan moet u het bedrag betalen dat in de afwijzingsbrief (beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek) staat.