WOZ-bezwaar (laten) indienen?

Er zijn commerciële WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Daarnaast kunt u sneller en makkelijker contact opnemen met de gemeente zélf. Wij raden daarom aan om geen WOZ-bureau (ook wel No cure-No pay bureau genoemd) in te schakelen.

Hogere kosten voor de gemeente en u als belastingbetaler

Het WOZ-bureau krijgt een vergoeding als de WOZ-waarde wordt aangepast. Wij betalen deze vergoeding. Iedereen die belasting betaalt, betaalt hieraan mee. Het is dan ook niet nodig om zo’n bureau te vragen om bezwaar voor u in te dienen. U kunt zelf online via de digitale belastingbalie makkelijk bezwaar indienen. Ook mag u natuurlijk altijd een brief per post naar ons sturen. U kunt ons ook eerst telefonisch vragen stellen, zodat u misschien al antwoord op uw vragen hebt en er geen bezwaar ingediend hoeft te worden Zie ook de informatie onder de kopjes ‘We helpen u gratis’ en ‘Bezwaar maken’.

Machtiging en intrekken bezwaar of beroep

Een WOZ-bureau vraagt een machtiging te ondertekenen om bezwaar te maken. Deze (doorlopende) machtiging wordt ook gebruikt om namens u in beroep te gaan bij de Rechtbank. Trekt u later uw bezwaar of beroep in? Dan draait u vaak zelf op voor de kosten die gemaakt zijn door het WOZ-bureau.

We helpen u gratis

Wij willen zelf ook dat de WOZ-waarde op uw aanslag klopt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan passen we deze graag aan. Stel uw vraag via het contactformulier gemeentelijke belastingen of scan de QR-code op uw aanslagbiljet. U kunt zelf eenvoudig aantonen dat er volgens u redenen zijn, dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Zo kunt u foto’s maken van de woning, als er sprake is van achterstallig onderhoud. Hiervoor heeft u geen WOZ-bureau nodig. Binnen een paar werkdagen beantwoorden wij uw vraag.

Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijn bezwaar maken via digitale belastingbalie. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze aan.

Bezwaar maken

Bent u toch van mening dat de WOZ-waarde niet klopt, dan kunt u heel makkelijk zélf bezwaar maken. U kunt dit online regelen via de digitale belastingbalie.

Online bezwaar maken

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD, dan kunt u dit aanvragen via www.digid.nl.