WOZ-bezwaar (laten) indienen?

Er zijn commerciële WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Daarnaast kunt u sneller en makkelijker contact opnemen met de gemeente zélf. Wij raden daarom aan om geen WOZ-bureau (ook wel No cure-No pay bureau genoemd) in te schakelen.

Hogere kosten voor de gemeente en u als belastingbetaler

Het WOZ-bureau krijgt een vergoeding als de WOZ-waarde wordt aangepast. Wij betalen deze vergoeding. Iedereen die belasting betaalt, betaalt hieraan mee. Het is dan ook niet nodig om zo’n bureau te vragen om bezwaar voor u in te dienen. U kunt zelf online via de digitale belastingbalie makkelijk bezwaar indienen. Ook mag u natuurlijk altijd een brief per post naar ons sturen. U kunt ons ook eerst telefonisch vragen stellen, zodat u misschien al antwoord op uw vragen hebt en er geen bezwaar ingediend hoeft te worden Zie ook de informatie onder de kopjes ‘We helpen u gratis’ en ‘Bezwaar maken’.

Wet proceskosten WOZ

Per 1 januari 2024 is de wet proceskosten WOZ in werking getreden. Dit houdt in dat vanaf die datum proceskosten en schadevergoedingen uitsluitend worden uitbetaald aan belanghebbende. Ook als het proceskosten en schadevergoedingen zijn waarvan het bezwaar of beroep voor 1 januari 2024 is gestart. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar Wet proceskosten WOZ/BPM treedt in op 1 januari 2024.   

Machtiging en intrekken bezwaar of beroep

Een WOZ-bureau vraagt een machtiging te ondertekenen om bezwaar te maken. Deze (doorlopende) machtiging wordt ook gebruikt om namens u in beroep te gaan bij de Rechtbank. Trekt u later uw bezwaar of beroep in? Dan draait u vaak zelf op voor de kosten die gemaakt zijn door het WOZ-bureau.

We helpen u gratis

Wij willen zelf ook dat de WOZ-waarde op uw aanslag klopt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan passen we deze graag aan. Stel uw vraag via het contactformulier gemeentelijke belastingen of scan de QR-code op uw aanslagbiljet. U kunt zelf eenvoudig aantonen dat er volgens u redenen zijn, dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Zo kunt u foto’s maken van de woning, als er sprake is van achterstallig onderhoud. Hiervoor heeft u geen WOZ-bureau nodig. Binnen een paar werkdagen beantwoorden wij uw vraag.

Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijn bezwaar maken via digitale belastingbalie. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze aan.

Bezwaar maken

Bent u toch van mening dat de WOZ-waarde niet klopt, dan kunt u heel makkelijk zélf bezwaar maken. U kunt dit online regelen via de digitale belastingbalie.

Online bezwaar maken

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD, dan kunt u dit aanvragen via www.digid.nl.