Bouwen en verbouwen

 • Regels bouwen en verbouwen

  Als u wilt gaan (ver)bouwen in Arnhem krijgt u met verschillende wetten en regels te maken.

 • Bestemmingsplannen

  Het bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan.

 • Omgevingsvergunning

  Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning en de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid.

 • Omgevingsdienst Regio Arnhem

  Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) behandelt voor de gemeente Arnhem de aanvragen voor omgevingsvergunningen en voert taken uit op het gebied van toezicht en handhaving.

 • Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

  De wijze waarop een bestemmingsplan tot stand komt, is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

 • Bestemmingsplannen online

  De gemeente Arnhem stelt nagenoeg al haar vastgestelde en in procedure zijnde bestemmingsplannen via internet beschikbaar.

Meer onderwerpen

Uw Reactie
Uw Reactie