Bouwen en verbouwen

 • Regels bouwen en verbouwen

  Als u wilt gaan (ver)bouwen in Arnhem krijgt u met verschillende wetten en regels te maken.

 • Bestemmingsplannen

  Het bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan.

 • Omgevingsvergunning

  Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning en de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid.

 • Bestemmingsplannen online

  De gemeente Arnhem stelt nagenoeg al haar vastgestelde en in procedure zijnde bestemmingsplannen via internet beschikbaar.

 • Bestemmingsplan, gebruik in strijd met (omgevingsvergunning)

  Voor het bouwen, verbouwen of in gebruik nemen van gronden en bouwwerken gelden de regels van het bestemmingsplan voor die locatie.

 • Regels woningsplitsing en verkamering

  In Arnhem gelden regels voor het splitsen en/of verkameren van woningen. Wilt u een pand verkameren of splitsen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Overige bouwen en verbouwen