Bouwen en verbouwen

 • Regels bouwen en verbouwen

  Als u wilt gaan (ver)bouwen in Arnhem krijgt u met verschillende wetten en regels te maken.

 • Bestemmingsplannen

  Het bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan.

 • Omgevingsvergunning

  Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning en de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid.

 • Omgevingsdienst Regio Arnhem

  Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) behandelt voor de gemeente Arnhem de aanvragen voor omgevingsvergunningen en voert taken uit op het gebied van toezicht en handhaving. Ook de adviesbouwtaken worden voor de gemeente Arnhem uitgevoerd door ODRA.

 • Bestemmingsplannen online

  De gemeente Arnhem stelt nagenoeg al haar vastgestelde en in procedure zijnde bestemmingsplannen via internet beschikbaar.

 • Bestemmingsplan, gebruik in strijd met (omgevingsvergunning)

  Voor het bouwen, verbouwen of in gebruik nemen van gronden en bouwwerken gelden de regels van het bestemmingsplan voor die locatie.

Overige bouwen en verbouwen