Nieuw Ruimtelijk Initiatief

Wilt u een complex bouwplan uitvoeren met veel impact op de omgeving? En past uw idee niet binnen het omgevingsplan? Dan kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden voordat u uw plan verder uitwerkt of een omgevingsvergunning aanvraagt.

Grote bouwplannen met veel impact

Complexe bouwplannen met veel impact op de omgeving kunnen wij aanmerken als een Nieuw Ruimtelijk Initiatief. Denk aan plannen voor de transformatie van een kerk of kantoorgebouw. Of sloop-nieuwbouw plannen, zoals het bouwen van een nieuw appartementencomplex op een plek waar nu nog een bedrijfspand staat. 

Vooroverleg bij kleine aanpassingen

Voor kleinere plannen die niet in het bestemmingsplan passen kunt u een conceptverzoek (voorheen vooroverleg) indienen. Een conceptoverleg is geschikt als u kleine aanpassingen aan of bij uw woning of bedrijfspand gaat doen, zoals een aanbouw, dakkapel of schuur. 

Voordelen van een Nieuw Ruimtelijk Initiatief

Met een Nieuw Ruimtelijk Initiatief bereidt u zich goed voor op het vergunningentraject. We werken samen aan een haalbaar plan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Hiermee gaat u sneller door de vergunningsprocedure omdat u alles al met ons als gemeente heeft afgestemd. 

Een initiatief indienen 

We adviseren om uw plan nog niet volledig uit te werken. U hoeft nog geen gedetailleerde bouwtekeningen in te dienen. Dat voorkomt kosten. Ook voorkomt het dat belanghebbenden geen ruimte krijgen om op het plan te reageren.

We hebben de volgende informatie van u nodig:

  • Uw persoonsgegevens.
  • Bewijs dat de locatie uw eigendom is of dat de eigenaar van de locatie akkoord is met het indienen van uw initiatief. Toestemming van de eigenaar is verplicht. 
  • Een duidelijke omschrijving van het bouwplan.
  • Een duidelijke situatieschets met de locatie van het initiatief.

Plan indienen

Na uw aanvraag

Intaketafel

We bekijken eerst met specialisten aan de Intaketafel of uw plan kansrijk is en past binnen ons beleid en de regelgeving. U krijgt binnen 4 - 6 weken reactie van ons en weet dan of uw plan kansrijk is. We laten u ook de vervolgstappen weten.

Participatie

We vinden het belangrijk dat de omgeving op tijd van uw plannen hoort. U moet uw buren of de omgeving daarom betrekken bij het uitwerken van uw plan. Dit noemen we participatie. U doet dit zodra u weet dat uw initiatief volgens ons kansrijk is.

Initiatieftafel

Na de participatie werkt u uw initiatief uit tot een plan. Wij onderzoeken samen met u de haalbaarheid van uw plan aan de Initiatieftafel. We kijken naar alle aspecten van uw plan en blijven steeds met u in gesprek hierover. We kijken bijvoorbeeld naar de gevolgen van uw plan op de omgeving. Hoe gaat u om met parkeren of met klimaatbestendig bouwen? 

Geen officieel besluit

Na de Initiatieftafel krijgt u een brief met daarin ons advies. Het gaat hier om een ambtelijke beoordeling. Het is geen bestuurlijk besluit. We stemmen het advies wel af met de betrokken wethouder(s). U kunt geen bezwaar maken tegen het advies.

Kosten

Uw initiatief laten bespreken aan de intaketafel is gratis. De behandeling van uw plan aan de Initiatieftafel kost € 2500. Met dit bedrag gaan we uit van 2 behandelingen aan de Initiatieftafel. U kunt de kosten van de Initiatieftafel niet achteraf verrekenen bij uw vergunningsaanvraag.

Contact

Heeft u vragen over het proces of weet u niet zeker of uw plan valt onder een Nieuw Ruimtelijk Initiatief? Neem dan contact op met Nick Dumas, coördinator Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven via nick.dumas@arnhem.nl.