Woningsplitsing en verkamering

In Arnhem zijn er regels voor het splitsen van woningen. Deze regels gelden ook voor als u een woning opdeelt in kamers. Dit noemen we verkameren. Wilt u een pand verkameren of splitsen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vergunningsplicht 

In Arnhem is het verboden om een pand of woning te verkameren of te splitsen. Dit staat in het omgevingsplan dat geldt voor de hele stad. Wilt u toch een pand verkameren of splitsen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u voordat u het pand of de woning verkamert of splitst.

Vergunning aanvragen

Via het Omgevingsloket kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor woningsplitsing en verkamering. U krijgt dan ook een overzicht van wat u moet aanleveren. 

Omgevingsvergunning aanvragen   

Voorwaarden

  • De algemene voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor woningsplitsen en verkamering staan in het omgevingsplan. Check het omgevingsplan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. 
  • In het omgevingsplan staan voorwaarden over de concentratie van alle verkamerde panden in de verschillende wijken. Op de kaart met verkameringen vindt u een indicatie van de verkamerde panden in Arnhem.
  • Naast de regels uit het omgevingsplan geldt ook andere wet- en regelgeving over bouw en gebruik van woningen. Zoals het Besluit bouwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit). Een vergunningaanvraag wordt ook getoetst aan de Arnhemse parkeernormen. 

Opkoopbescherming

In Arnhem geldt een opkoopbescherming om starters en andere woningzoekenden meer kans te geven op een koopwoning. De opkoopbescherming houdt in dat goedkope en middeldure koopwoningen na aankoop niet mogen worden verhuurd. 

Kosten 

De kosten voor een vergunning voor woningsplitsing en verkamering zijn € 819. U vindt meer informatie over de kosten in de legesverordening 2024

Aanvullende plichten bij verhuur van 5 of meer kamers

Heeft u een kamerverhuurbedrijf dat 5 of meer kamers verhuurt, dan heeft u aanvullende plichten. Deze regels gelden voor nieuwe initiatieven en voor bestaande panden. 

Meldingsplicht (bereikbare) beheerder

Alle panden moeten een beheerder hebben die toeziet op de woning en die bereikbaar is voor omwonenden. Er geldt voor kamerverhuurbedrijven een meldingsplicht. Deze plicht en de voorwaarden die daarbij horen, staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Kamerverhuurbedrijven moeten zich melden bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) via het formulier Melding kamerverhuur.

Bij uw melding vragen we u om de gegevens van een beheerder van het pand. De beheerder moet toezien op de hygiëne en de veiligheid in de woning. Ook moet de beheerder bereikbaar zijn voor de gemeente en omwonenden. Wij als gemeente en/of de ODRA kunnen de gegevens van de beheerder doorgeven aan omwonenden. Meldt u zich niet, dan kunnen we de kamerverhuur binnen het pand verbieden. 

Brandveilig gebruik

Voor kamerverhuurbedrijven met 5 of meer kamers gelden brandveiligheidseisen.Voor deze panden is een melding brandveilig gebruik verplicht.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen