Reclame-uitingen plaatsen

Wilt u een reclamebord, letters of vlaggen plaatsen? En is de reclame te zien vanaf de weg? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt af van de grootte en constructie van de reclame.

Reclame in de openbare ruimte

Deze vergunning gaat niet over reclame op bijvoorbeeld bushokjes en lichtmasten. Kijk daarvoor bij reclame in de openbare ruimte

Vergunning aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U kunt via de vergunningcheck eerst controleren of u een vergunning moet aanvragen.

Ga naar het Omgevingsloket 

Reclameregels in de Welstandsnota 

In de Welstandsnota staan de regels voor reclame-uitingen. Dit zijn regels over bijvoorbeeld uiterlijk, hoogte, details, materiaal- en kleurgebruik. Alle Arnhemse wijken hebben een eigen welstandsniveau (zwaar, licht of zonder toets). Bij elk niveau horen aparte regels.

Reclameregels in de Algemene plaatselijke verordening (APV)

Het is verboden om zonder vergunning reclame-uitingen te plaatsen. Maar er zijn uitzonderingen. Deze staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De meest voorkomende uitzonderingen zijn:

  • reclame-uitingen binnen in een pand
  • opschriften en aankondigingen op (plak)zuilen, borden, muren enzovoorts die door de overheid zijn aangewezen
  • opschriften en aankondigingen over de verkoop of verhuur van een pand. Denk hierbij aan ‘te koop’ of ‘te huur’ borden
  • opschriften en aankondigingen (bijvoorbeeld etalageteksten) in een pand over het beroep, de dienst of het bedrijf
  • tijdelijke opschriften en aankondigingen van maximaal 9 weken

Kosten 

U vindt de kosten voor een vergunning voor reclame-uitingen in de Legesverordening 2024.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen.