Aanlegwerkzaamheden

Als u aanlegwerkzaamheden gaat doen in een omgeving met een bijzondere waarde, bijvoorbeeld op landschappelijk of cultuurhistorisch vlak, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Met aanlegwerkzaamheden bedoelen we werkzaamheden zoals het dempen of graven van sloten, aanleggen van wegen en het planten of kappen van bomen. 

Gebied met bijzondere waarde

VIa het omgevingsplan ziet u of het gebied waar u werkzaamheden wilt doen een bijzondere landschappelijke of cultuurhistorische waarde heeft. In dat geval moet u een omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten aanvragen. U vindt het omgevingsplan via Regels op de kaart in het Omgevingsloket. 

Vergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten aanvragen via het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen

Kosten 

U vindt de kosten voor een vergunning voor aanlegwerkzaamheden in de Legesverordening 2024.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen.