Boom kappen

Voor het kappen van bomen en struiken heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook als u een boom of struik flink wilt terugsnoeien (kandelaberen).

U heeft in de volgende situaties een omgevingsvergunning nodig: 

  • de boom die u wilt kappen of snoeien is een waardevolle boom.  
  • de boom of struik staat in een beschermd natuurgebied of landschap. 

U vindt waardevolle bomen en beschermde gebieden op de kaart met beschermde bomen, struiken en groen

Vergunning aanvragen 

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U krijgt daar ook een overzicht van wat u moet insturen bij uw aanvraag. 

Omgevingsvergunning aanvragen 

Kosten 

U vindt de kosten voor een omgevingsvergunning voor bomenkap in de Legesverordening 2024.  

Niet kappen in de buurt van nesten 

In het broedseizoen  mag u geen nesten verstoren. Het is dan verboden om te kappen bij bomen met nesten en bomen die in de buurt van vogelnesten staan. Dat geldt ook als u een vergunning heeft voor bomenkap. 

Kapmelding voor bos 

Er zijn extra regels bij het kappen van bos buiten de bebouwde kom. Mogelijk moet u een kapmelding doen bij Provincie Gelderland

Contact 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen.