Slopen en asbest verwijderen

Als u een pand gaat slopen of asbest verwijdert, moet u meestal een sloopmelding doen. Als u onderdelen van een monument of beschermd stadsgezicht wilt slopen, heeft u een sloopvergunning nodig.

Melding of vergunning

U moet een melding doen als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft of als u asbest gaat verwijderen.

U heeft in de volgende gevallen een omgevingsvergunning nodig:

  • U gaat (een deel van) een monument slopen. 
  • U wilt slopen binnen het beschermd stadsgezicht.
  • In het omgevingsplan is geregeld dat u een vergunning nodig heeft voor slopen.

Soms melding en een vergunning nodig

Soms moet u zowel een sloopvergunning aanvragen en een sloopmelding doen. Bijvoorbeeld als er bij het slopen van een monument meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt. U controleert of u een melding, een vergunning of allebei nodig heeft via de vergunningcheck van het Omgevingsloket. U kunt daarna gelijk uw aanvraag doen als dat nodig is.

Naar het Omgevingsloket

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen.