Waar mag u wonen, werken of ondernemen?

Wanneer u wilt (ver)bouwen of grond of een gebouw ergens anders voor wilt gaan gebruiken is het belangrijk om te weten of dat op die locatie mag en welke regels er gelden.

  • Omgevingsplan

    In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) staat hoe de grond van een gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Er staat ook welke milieuregels gelden.

  • Afwijken van omgevingsplan

    Wilt u (ver)bouwen of een gebouw ergens anders voor gebruiken? Maar passen uw plannen niet binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)? Het is soms toch mogelijk om uw plannen uit te voeren. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het omgevingsplan.

  • Schadevergoeding omgevingsplan

    Op grond van de Omgevingswet kan de gemeente aan een particulier die schade lijdt door een wijziging van het omgevingsplan een tegemoetkoming aanbieden.