Omgevingsplan

In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) staat hoe de grond van een gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Er staat ook welke milieuregels gelden.

Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente in Nederland een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Het omgevingsplan is een kaart waarop u ziet of u ergens mag wonen, werken of bijvoorbeeld een horecazaak mag beginnen. U kunt ook zien welke milieuregels er gelden per locatie.

Omgevingsplan online bekijken

U vindt het omgevingsplan van de gemeente Arnhem via Regels op de kaart in het Omgevingsloket.

Uw plan past niet in het omgevingsplan

Als u wilt (ver)bouwen of een gebouw of stuk grond ergens anders voor wilt gebruiken, kan het gebeuren dat uw plannen niet passen binnen het omgevingsplan. Uw plan is dan in strijd met het omgevingsplan en is verboden.

U kunt op 2 manieren vragen of het gebruik toch toegestaan kan worden:

Contact 

Heeft u vragen over het omgevingsplan? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)