Machtigingsformulier

Bent u zelf niet in staat om naar de balie van Burgerzaken te komen, dan kunt u een ander machtigen dit voor u te doen.

Door middel van een machtigingsformulier kunt u iemand anders machtigen om onderstaande producten aan te vragen:

 • Een uittreksel/afschrift van de basisregistratie personen (BRP)
 • Een uittreksel/afschrift uit het register van geboorten van de gemeente Arnhem
 • Een uittreksel/afschrift uit het register van huwelijken met betrekking tot huwelijk, omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en echtscheiding
 • Een uittreksel/afschrift uit het register van geregistreerde partnerschappen van de gemeente Arnhem met betrekking tot geregistreerd partnerschap, beëindiging of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Een uittreksel/afschrift uit het register van overlijden van de gemeente Arnhem
 • Een bewijs van Nederlanderschap
 • Een verklaring omtrent het gedrag
 • Een Nederlandse identiteitskaart (bij thuisservice verzoek)  

U kunt hier het machtigingsformulier (pdf, 109 kB) downloaden, invullen en meegeven aan de gemachtigde.

Meenemen

De persoon die door u is gemachtigd moet het volgende meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs van zichzelf (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs)
 • een door u ondertekend machtigingsformulier
 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs)