Rijbewijs verloren of gestolen

Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs doet u aangifte van vermissing bij de balie van Burgerzaken. U kunt dat doen door een afspraak voor een nieuw rijbewijs te maken.

Afspraak maken

Proces-verbaal

Heeft u aangifte van diefstal gedaan bij de politie, neemt u dan het proces-verbaal mee. Op basis van dit proces-verbaal wordt beoordeeld of u de extra toeslag van € 34,10 moet betalen. Bij verlies of diefstal in het buitenland moet u altijd aangifte doen bij de politie ter plaatse. Neemt u het buitenlands proces-verbaal mee bij de aangifte van vermissing bij de gemeente. 

Buitenlands rijbewijs

Woont u in Nederland en uw verloren of gestolen rijbewijs is van een EU/EVA land, Aruba of de voormalige Nederlandse Antillen, dan moet u een proces-verbaal op laten maken bij de politie. Ook moet u een verklaring van echtheid aanvragen bij de buitenlandse autoriteit die het rijbewijs heeft afgegeven. Het proces-verbaal en de verklaring van echtheid heeft u nodig voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs bij de gemeente. Komt uw rijbewijs uit een ander land dan bovenstaand en u bent deze kwijtgeraakt of deze is gestolen, dan moet u opnieuw afrijden bij het CBR

Nederlands rijbewijs in het buitenland

Woont u in een EU/EVA land, en is uw Nederlandse rijbewijs gestolen of verloren, dan moet u in het land waar u woont een (nationaal) rijbewijs aanvragen. Woont u niet in een EU/EVA land, dan moet u rechtstreeks bij de RDW een rijbewijs aanvragen.