Rijbewijs verloren of gestolen

Verlies of diefstal van een Nederlands rijbewijs kunt u online melden bij de RDW of persoonlijk aan de balie van Burgerzaken.

Online melden bij de RDW

Maak de melding via de website van de RDW. Voor het maken van de melding heeft u DigiD nodig. Heeft u de melding gemaakt, dan is het rijbewijs direct ongeldig. Nadat de melding is geregistreerd stuurt de RDW u een schriftelijke bevestiging. 

Persoonlijk melden bij de gemeente

Wilt u verlies of diefstal persoonlijk melden aan de balie van Burgerzaken, maak dan een afspraak. 

Afspraak maken

Verklaring van vermissing

Is het rijbewijs vermist als gevolg van een misdrijf en heeft u daarvan aangifte gedaan bij de politie? Neem dan het proces-verbaal mee naar de afspraak. Bij verlies of diefstal in het buitenland moet u altijd aangifte doen bij de politie ter plaatse. Neem het buitenlandse proces-verbaal mee bij de aangifte van vermissing bij de gemeente.

Wilt u een nieuw rijbewijs aanvragen, zoek dan eerst goed of u het oude rijbewijs toch niet kunt vinden. Over de oorzaak van de vermissing moet u namelijk een schriftelijke verklaring afleggen. Daarnaast betaalt u naast de kosten voor een nieuw rijbewijs na vermissing een extra toeslag van € 34,10.

Buitenlands rijbewijs

Woont u in Nederland en uw verloren of gestolen rijbewijs is van een EU/EVA land, Aruba of de voormalige Nederlandse Antillen, dan moet u een proces-verbaal op laten maken bij de politie. Ook moet u een verklaring van echtheid aanvragen bij de buitenlandse autoriteit die het rijbewijs heeft afgegeven. Het proces-verbaal en de verklaring van echtheid heeft u nodig voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs bij de gemeente. Komt uw rijbewijs uit een ander land dan bovenstaand en u bent deze kwijtgeraakt of deze is gestolen, dan moet u opnieuw afrijden bij het CBR. 

Nederlands rijbewijs in het buitenland

Woont u in een EU/EVA land, en is uw Nederlandse rijbewijs gestolen of verloren, dan moet u in het land waar u woont een (nationaal) rijbewijs aanvragen. Woont u niet in een EU/EVA land, dan moet u rechtstreeks bij de RDW een rijbewijs aanvragen.