Vreemdelingenpaspoort

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor niet-Nederlanders die in Nederland wonen of verblijven en in het land van herkomst geen reisdocument kunnen krijgen.

De geldigheidsduur van het vreemdelingenpaspoort is, afhankelijk van uw verblijfsstatus in Nederland, maximaal 5 jaar.

Voorwaarden

  • U heeft een geldige reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd (verblijfsdocument I of II).
  • U kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen.
  • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Arnhem.

Kosten

Vreemdelingenpaspoort: € 63,40

Aanvragen

Voor de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort moet u persoonlijk langskomen bij de balie van Burgerzaken. Maak hiervoor eerst online een afspraak. Het duurt gemiddeld 4 tot 6 weken voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

  • Een geldig verblijfsdocument I of II.
  • Verklaring van uw eigen autoriteiten dat u geen reisdocument kunt krijgen.
  • 1 recente pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen (niet ouder dan 6 maanden).
  • Indien jonger dan 18 jaar: ingevulde toestemmingsverklaring (pdf, 114 kB) en geldig legitimatiebewijs van beide ouders of gezaghouders. Alleen het origineel is geldig, geen kopie.
  • Geld (liever per pin, dan contant).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op  de website van de RVIG