Metaaldetectoren, verbod gebruik

Arnhem is, mede gelet op het oorlogsverleden en historie, een archeologisch interessante plek.

Verbod gebruik metaaldetectoren in Arnhem

Het gebeurt regelmatig dat mensen zoeken naar munitie, wapens, munten of archeologisch materiaal. Hobbymatig gebruik van metaaldetectoren is echter niet toegestaan.

In de gemeente worden nog steeds veel oorlogsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de leeftijd en slechte conditie van explosieven en munitie worden de risico's steeds groter. Om de overlast van en de gevaren verbonden aan het opsporen met een metaaldetector te voorkomen is in de gemeente Arnhem voor het gehele grondgebied een verbod ingesteld op het gebruik van metaaldetectoren of soortgelijke voorwerpen. Ontheffingen van dit verbod worden niet aan particulieren verstrekt, maar alleen aan bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn.

Het detectorverbod staat in de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (artikel 2.1.6.13 APV).
Het verbod om op of aan de weg met een metaaldetector of enig ander voorwerp op te sporen geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Arnhem.