Europese gehandicaptenparkeerkaart

Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart mag u in Arnhem gratis parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en in de betaalde parkeervakken op straat. In de parkeergarages moet u wel betalen.

In Arnhem geldt het kentekenparkeren. Dat betekent dat alle parkeerders hun kenteken digitaal aan moeten melden via de parkeerautomaat, belparkeren of via de parkeervergunning. Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart of u heeft deze kaart net aangevraagd, lees dan meer over het aanmelden van uw kenteken.

Verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten

De Europese gehandicaptenparkeerkaart is (in beginsel) 5 jaar geldig en geldt voor de hele Europese Economische Gemeenschap. Per land zijn er wel verschillende regels waar u zich aan moet houden.

Er zijn 3 soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart. Deze kaart krijgt u als u zelf uw auto bestuurt.
  • Passagierskaart. Deze kaart krijgt u als u voor vervoer afhankelijk bent van anderen.
  • Instellingskaart. Deze kaart is bedoeld voor instellingen voor het vervoer van bewoners.

Voorwaarden

Bij de verschillende soorten kaarten, horen verschillende voorwaarden. Hieronder leest u per kaart de voorwaarden die erbij horen.

Bestuurderskaart

Heeft u een handicap met een blijvend of progressief karakter en bent u, met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een stok of krukken, redelijkerwijs niet in staat om zelfstandig meer dan 100 meter aaneengesloten te lopen, dan heeft  u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Passagierskaart

Rijdt u met een ander mee en bent u met een stok of krukken niet meer in staat om een korte afstand te overbruggen, en bent u daarbij continu afhankelijk van hulp van de bestuurder, dan kunt u mogelijkerwijs in aanmerking komen voor een passagierskaart. Het is een voorwaarde dat u ook niet zelfstandig kunt wachten, maar dat u doorlopend door de bestuurder moet worden begeleid vanaf het moment van uitstappen. Wanneer u bijvoorbeeld een visuele beperking heeft, dan is dat op zichzelf onvoldoende reden om een passagierskaart te kunnen krijgen. U bent dan immers in staat om zelfstandig op de bestuurder te wachten en in die zin niet continu afhankelijk van hulp van de bestuurder.

Instellingskaart

De instellingskaart is alleen bedoeld voor erkende zorginstellingen. De instellingskaart kan rechtstreeks bij parkeerservicebureau P1 aangevraagd worden.

Aanvragen of verlengen

Voor een online aanvraag heeft u een DigiD nodig. U kunt via onderstaande button uw aanvraag of verlening regelen.

Online aanvragen

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Medische keuring

Wanneer u voor het eerst een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart indient, wordt u altijd medisch beoordeeld door een door de gemeente gecontracteerd arts. Op basis van die keuring kan een indicatie voor een gehandicaptenparkeerkaart worden afgegeven. Als blijkt dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u deze ophalen bij parkeerservicebureau P1 in parkeergarage Rozet.

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart ook door iemand anders laten ophalen. In dat geval moet deze persoon zowel een geldig legitimatiebewijs van zichzelf alsook uw legitimatiebewijs (geen kopie)  meenemen.

Aanvraag voor verlenging

Wanneer u een aanvraag voor een verlenging indient, beoordeelt de gemeente in eerste instantie of een verlenging noodzakelijk is. Als dit het geval is, informeren wij u hierover en kunt u de kaart afhalen bij parkeerservicebureau P1. Het komt ook voor dat er aanvullende medische informatie nodig is. In dit geval zal de indicatieadviseur een arts verzoeken om een medisch advies. Hiervoor krijgt u een oproep.

Kosten

  • € 100 keuringskosten voor het indicatieadvies van een arts
  • € 14,70 legeskosten als u de kaart afhaalt bij parkeerservicebureau P1. U neemt hiervoor 1 recente pasfoto mee en een geldig legitimatiebewijs

Inleveren gehandicaptenparkeerkaart

De gehandicaptenparkeerkaart mag na overlijden van de gebruiker niet meer worden gebruikt. De kaart moet worden ingeleverd bij P1. Ook moet u uw bestuurderskaart inleveren als u om andere redenen geen gebruik meer maakt van uw auto (bijvoorbeeld verkoop auto, niet meer durven rijden of een permanente ontzegging van de rijbevoegdheid).

Parkeerservicebureau P1

Langstraat 10 (parkeergarage Rozet)
6811 JA  Arnhem
Telefoonnummer: 026-3775900