Gehandicaptenparkeerplaats bij woning

Als u gehandicapt bent kunt u een aanvraag tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats (een parkeerplaats op kenteken) nabij uw woning indienen. Via het aanvraagformulier kunt u ook verhuizingen en kentekenwijzigingen aan ons doorgeven.

Wanneer u een aanvraag doet, dient u over een Europese Gehandicapten parkeerkaart (bestuurderskaart) te bezitten.

Een gehandicaptenparkeerplaats kan worden gerealiseerd bij zowel een betaald parkeergebied (centrum), als buiten de zone van betaald parkeren. Buiten de zone van betaald parkeren moet echter wel sprake zijn van een dusdanige bezetting van de beschikbare parkeerruimten dat parkeren op acceptabele afstand van de bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. De gemeente let bij de beoordeling van de mogelijkheden om een dergelijke parkeerplaats te realiseren op de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg.

Kosten

Bij honorering van uw aanvraag wordt er éénmalig een bedrag van € 68,07 bij u in rekening gebracht als vergoeding voor de plaatsing van een verkeersbord. Voor wijzigingen van bijvoorbeeld het kenteken worden geen kosten in rekening gebracht.

Aanvraag

Online aanvragen

Wat heeft u nodig?

  • naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de aanvrager
  • gegevens gehandicaptenparkeerkaart
  • gewenste locatie gehandicaptenparkeerplaats
  • kenteken auto of nummer en merk gehandicaptenvoertuig
  • eventuele gebruik van een rolstoel
  • kopie van voor- en achterzijde van Gehandicaptenparkeerkaart
  • situatieschets
  • dag- en handtekening

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.