Parkeervergunning bewoners

Als u in Arnhem woont en een auto heeft, kunt u een parkeervergunning aanvragen, wijzigen of beëindigen. Parkeervergunningen worden op kenteken geregistreerd. Dit betekent dat u geen papieren vergunning ontvangt.

Aanvragen

Voor een online aanvraag heeft u DigiD nodig. Houd ook uw berijdersverklaring en lease-contract bij de hand om te uploaden. U kunt de aanvraag meteen online betalen.

Online aanvragen

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeervergunning als:

 • U staat ingeschreven in een van de volgende wijken: Binnenstad (gebied tussen singels en Rijnkade), Stationsgebied, Transvaalbuurt, Spijkerkwartier, Spoorhoek, Sint Marten, Burgemeesterskwartier, Heijenoord en Nieuwe Kadekwartier.
 • Het kentekenbewijs van de auto op uw naam staat. Heeft u een lease-auto? Dan kunt u dat aantonen met het lease-contract of met een verklaring van uw werkgever.
 • U geen parkeergelegenheid op eigen terrein heeft.

Ook geldt dat:

 • Per zelfstandige woning 1 parkeervergunning wordt verleend, ook al staan er meerdere personen op hetzelfde adres ingeschreven.
 • In de Burgemeesterswijk, Heijenoord, de Transvaalbuurt en het Nieuwe Kadekwartier 2 vergunningen per zelfstandige woning worden verleend. Onder aftrek van de parkeermogelijkheden op eigen terrein.
 • In het Spijkerkwartier per bewoner een vergunning wordt verleend, als de bewoner een kenteken op zijn/haar naam heeft staan. Onder aftrek van de parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Kosten

Een parkeervergunning voor bewoners kost:

 • € 141,00 per jaar
 • € 83,00 per half jaar (alleen bij de balie van het parkeerservicebureau aan te vragen)

Gegevens wijzigen

U kunt het kenteken wijzigen via het digitaal parkeerloket.

Gaat u verhuizen? Geef dit dan door aan de balie van het parkeerservicebureau. Het parkeerservicebureau is gevestigd in de parkeergarage Rozet aan de Langstraat 10 in Arnhem.

Een adreswijziging kunt u ook doorgeven via parkeerservicearnhem@p1.nl. Er zal dan opnieuw worden beoordeeld of u nog aan de voorwaarden voldoet om de vergunning te krijgen.

Vergunning beëindigen

Als u uw vergunning wilt beëindigen, dan kunt u dit doorgeven via het digitaal parkeerloket of aan de balie van het parkeerservicebureau. Complete niet-gebruikte maanden worden aan u terugbetaald.

Afspraak bij parkeerservicebeureau

Wilt u een wijziging doorgeven aan de balie van P1? Vanwege de weer aangescherpte maatregelen is het parkeerservicebureau van P1 aan de Langstraat alleen geopend op afspraak.

Hier kunt u online een afspraak maken.

Gebiedsindeling vergunninghouders

Afhankelijk van uw adres ontvangt u een parkeervergunning voor een bepaald gebied (sector). Bekijk de sectorindeling van vergunninghoudersplaatsen in de gemeente Arnhem.

Waar mag u parkeren?

Afhankelijk van de sector waarvoor u een vergunning heeft, kunt u op verschillende plaatsen parkeren met uw vergunning. Hieronder vindt u per sector een overzicht van de plaatsen waar u mag parkeren:

 • Sector A: Centrum - betaalde plaatsen - vergunninghoudersplaatsen - 3 parkeergarages Musis, Centraal en Rozet.
 • Sector B: Lombok - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector C: Heijenoord / Burgemeesterswijk - betaalde plaatsen - Burgemeesterswijk midden uitsluitend op vergunninghoudersplaatsen
 • Sector D: Spoorhoek - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector E: Spijkerkwartier - betaalde plaatsen
 • Sector F: Transvaal - betaalde plaatsen - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector G: Molenkom vergunninghoudersplaatsen
 • Sector H: Spijkerstraat (achter het hek) - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector K: St. Marten - vergunninghoudersplaatsen (Houdt u er rekening mee dat er voor sector K een wachttijd is van ruim 5 jaar.)
 • Sector M: Nieuwe Kadekwartier - betaalde plaatsen
 • Sector N: Parkeergarage Velperpoort (vergunninghoudersplaatsen behorend bij Spijkerkwartier)
 • Sector O: Parkeergarage onder de Coöp (vergunninghoudersplaatsen behorend bij Spijkerkwartier)

In sommige wijken is een wachtlijst. Dat komt door het beperkte aantal parkeerplaatsen. Het kan dus zijn dat u recht heeft op een parkeervergunning, maar dat u de vergunning niet uitgereikt krijgt omdat er geen plaats is. Daar is helaas niets aan te doen. In Sector K: St. Marten geldt bijvoorbeeld een wachttijd van ruim 5 jaar.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het parkeerservicebureau P1 via telefoonnummer 026-3775900.