Parkeervergunning bewoners

Als u in Arnhem woont en een auto heeft, kunt u een parkeervergunning aanvragen, wijzigen of beëindigen.

Aanvragen

Online aanvragen

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeervergunning als:

  • U staat ingeschreven in één van de volgende wijken: Binnenstad (gebied tussen singels en Rijnkade), Stationsgebied, Transvaalbuurt, Spijkerkwartier, Spoorhoek, Sint Marten, Burgemeesterskwartier, Heijenoord en Nieuwe Kadekwartier.
  • Het kentekenbewijs van de auto op uw naam staat. Heeft u een lease-auto dan kunt u dat aantonen met het lease-contract of met een verklaring van uw werkgever.
  • U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein.
  • Per zelfstandige woning wordt één parkeervergunning verstrekt, ook al staan er meerdere personen op hetzelfde adres ingeschreven.
  • In de Burgemeesterswijk, Heijenoord, de Transvaalbuurt en het Nieuwe Kadekwartier kunnen 2 vergunningen worden verstrekt per adres. Onder aftrek van de parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het parkeerservicebureau P1 via telefoonnummer 026 - 377 59 00.

Kosten

Een parkeervergunning voor bewoners kost:
€ 138,00 per jaar
€ 82,00 per half jaar
€ 10,80 legeskosten kentekenwijziging

Gegevens wijzigen

Als u verhuist of als het kenteken wijzigt, dient u dat door te geven aan de balie van het parkeerservicebureau P1. Het parkeerservicebureau is gevestigd in de garage Rozet aan de Langstraat 10 te Arnhem. Aan het wijzigen van een kenteken zijn legeskosten verbonden. U krijgt dan een nieuwe vergunning met een nieuw kenteken. Neem uw autopapieren of een leaseovereenkomst mee zodat u kunt aantonen dat het om uw auto gaat.
Een adreswijziging kunt u ook doorgeven via parkeerservicearnhem@p1.nl. Er zal dan opnieuw worden beoordeeld of u nog aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van de vergunning.

Vergunning beëindigen

Als u uw vergunning wilt beëindigen kunt u deze inleveren aan de balie van het parkeerbedrijf. De hele niet gebruikte maanden zullen aan u worden gerestitueerd.

Gebiedsindeling vergunninghouders

Afhankelijk van uw adres ontvangt u een parkeervergunning voor een bepaald gebied (sector).  Hier kunt u de sectorindeling van vergunninghoudersplaatsen in de gemeente Arnhem bekijken.

Waar mag u parkeren?

Afhankelijk van de sector waarvoor u een vergunning heeft kunt u op verschillende plaatsen parkeren met uw vergunning. Hieronder vindt u per sector een overzicht van de plaatsen waar u mag parkeren:

Sector A: Centrum - betaalde plaatsen - vergunninghoudersplaatsen - 3 parkeergarages Musis, Centraal en Rozet.
Sector B: Lombok - vergunninghoudersplaatsen
Sector C: Heijenoord / Burgemeesterswijk - betaalde plaatsen - Burgemeesterswijk midden uitsluitend op vergunninghoudersplaatsen
Sector D: Spoorhoek - vergunninghoudersplaatsen
Sector E: Spijkerkwartier - vergunninghoudersplaatsen
Sector F: Transvaal - betaalde plaatsen - vergunninghoudersplaatsen
Sector G: Molenkom vergunninghoudersplaatsen
Sector H: Spijkerstraat (achter het hek) - vergunninghoudersplaatsen
Sector K: St. Marten - vergunninghoudersplaatsen
Sector M: Nieuwe Kadekwartier - betaalde plaatsen

Wachtlijst

In sommige wijken is een wachtlijst. Dat komt door het beperkte aantal parkeerplaatsen. Het kan dus zijn dat u recht heeft op een parkeervergunning maar dat u de vergunning niet uitgereikt krijgt omdat er geen plaats is. Daar is (helaas) niets aan te doen.

Uitgelicht