Uitkeringsfraude

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Fraude is als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden.

Voorbeelden van uitkeringsfraude:

 • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
 • Verzwijgen van vermogen (ook vermogen in het buitenland)
 • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen
 • Samenwonen en dit niet doorgeven

Geef daarom belangrijke wijzigingen direct aan ons door via het wijzigingsformulier. Als u verkeerde, geen of te weinig informatie geeft, is dit fraude.

Bijstandsfraude melden

Denkt u dat iemand uitkeringsfraude pleegt? Geef dat dan door. U kunt een vertrouwelijke of zelfs een anonieme melding doen door:

 • een mail te sturen aan handhaving@arnhem.nl (niet anoniem).
 • te bellen naar 0800 - 1809. Vraag naar de afdeling Handhaving Werk & Inkomen (en laat weten of u uw melding anoniem wilt doen).
 • een brief te sturen aan: Gemeente Arnhem, t.a.v. de Afdeling Handhaving Werk & Inkomen, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Geef zoveel mogelijk van de volgende gegevens aan ons door van de persoon waarvan u fraude vermoedt:

 • naam en adres van degene die u van fraude verdenkt
 • auto (met kenteken) van persoon of partner
 • werkadres, werkdagen en werktijden van persoon (of partner)
 • inkomsten
 • samenwoonadres (als dat zo is)

Na de melding

Uw melding wordt nauwkeurig onderzocht. In verband met privacy krijgt u geen bericht over de uitkomst van het onderzoek.