Uitkeringsfraude

Een bijstandsuitkering wordt uit gemeenschapsgeld betaald. Daarom controleren wij geregeld of u nog recht heeft op de uitkering en of u het goede bedrag krijgt. Is dat niet zo en heeft u dat niet doorgegeven, dan kunt u een boete krijgen.

Geef daarom belangrijke wijzigingen direct aan ons door via het wijzigingsformulier. Als u verkeerde, geen of te weinig informatie geeft, is dit fraude.

Bijstandsfraude melden

Vermoedt u dat iemand uitkeringsfraude pleegt? Dat wil zeggen dat iemand opzettelijk geen, niet alle of verkeerde informatie geeft om daarmee een (hogere) uitkering te krijgen. Geef dat dan aan ons door.

Hoe?

U kunt een vertrouwelijke - en als u dat wilt anonieme - melding doen door:

 • een mail te sturen aan handhaving@arnhem.nl (niet anoniem).
 • te bellen naar 0800 - 1809. Vraag naar de afdeling Handhaving Werk & Inkomen (en laat weten of u uw melding anoniem wilt doen).
 • een brief te sturen aan: Gemeente Arnhem, t.a.v. de Afdeling Handhaving Werk & Inkomen, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Geef zoveel mogelijk van de volgende gegevens aan ons door van de persoon waarvan u fraude vermoedt:

 • naam en adres van degene die u van fraude verdenkt
 • auto (met kenteken) van persoon of partner
 • werkadres, werkdagen en werktijden van persoon (of partner)
 • inkomsten
 • samenwoonadres (als dat zo is)

Voorbeelden van fraude

Iemand met een bijstandsuitkering:

 • zegt gescheiden te wonen, maar doet dat in werkelijkheid niet
 • woont niet op het adres dat hij/zij heeft opgegeven
 • geeft niet door dat hij/zij is gaan samenwonen
 • geeft niet door dat hij/zij werkt
 • geeft de ontvangst van een erfenis niet door