Bijstandsuitkering aanvragen

Komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering? Dan maakt u een afspraak om persoonlijk bijstand aan te vragen.

Kijkt u eerst of u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt voordat u een afspraak maakt.

Afspraak maken


Let op: Het heeft geen zin om een bijstandsuitkering aan te vragen als u:

 • niet in Nederland verblijft
 • vreemdeling bent zonder verblijfsrecht of daaraan gelijk gesteld
 • gedetineerd bent
 • niet werkt vanwege werkstaking of werkuitsluiting
 • jonger bent dan 18 jaar
 • onbetaald verlof heeft
 • een opleiding volgt waarvoor u studiefinanciering krijgt of kunt krijgen
 • jonger bent dan 27 jaar en de re-integratieplicht niet wilt nakomen
 • jonger bent dan 27 jaar en de scholingsplicht niet wilt nakomen
 • een beroep kunt doen op een andere uitkering
 • netto inkomsten (excl. vakantietoeslag) heeft die hoger zijn dan € 1423,66 (bij gehuwden)
 • vermogen heeft dat hoger is dan € 12.040 (bij gehuwden)
 • niet in Arnhem staat ingeschreven

Meer weten over uw lopende uitkering?

Heeft u een vraag over uw lopende bijstandsuitkering? Maakt u dan geen afspraak maar kijk bij de veelgestelde vragen over de bijstandsuitkering. Als u het antwoord op uw vraag daar niet kunt vinden, bel dan naar onze klantenservice (0900-1809).

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie