Bijstandsuitkering aanvragen

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. Het is een oplossing voor de tijd dat u te weinig geld verdient om van te leven. U blijft wel zelf verantwoordelijk om betaald werk te vinden. Dat bent u ook verplicht als u een bijstandsuitkering krijgt.

Wanneer komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Heeft u niet genoeg inkomen of eigen geld om van te leven? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. U krijgt geen bijstandsuitkering als u:

 • niet in Nederland verblijft
 • vreemdeling bent zonder verblijfsrecht of daaraan gelijk gesteld
 • gedetineerd bent
 • niet werkt vanwege werkstaking of werkuitsluiting
 • jonger bent dan 18 jaar
 • onbetaald verlof heeft
 • een opleiding volgt waarvoor u studiefinanciering krijgt of kunt krijgen
 • jonger bent dan 27 jaar en de re-integratieplicht niet wilt nakomen
 • jonger bent dan 27 jaar en de scholingsplicht niet wilt nakomen

Hoe kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

U kunt een gesprek aanvragen met een medewerker van de afdeling Werk en Inkomen. Samen met u kijken we dan naar uw persoonlijke situatie: werk, opleiding en inkomen. Er wordt dan ook gekeken of u tijdelijk inkomensondersteuning (een uitkering) nodig heeft. Als u vermoedelijk voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt, kunt u na het gesprek een aanvraag doen. U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier en een overzicht met aanvullende gegevens die wij van u nodig hebben.

Wat moet u doen als u een bijstandsuitkering heeft?

 • Samen met uw vaste contactpersoon van de afdeling Werk en Inkomen maakt u zo snel mogelijk een plan om werk te vinden. Dat plan gaat u uitvoeren. 
 • U gaat zelf op zoek naar werk en bewaart bewijzen daarvan. U kunt bijvoorbeeld kijken op de website werk.nl.
 • U blijft ons informeren over uw situatie en eventuele veranderingen. Dit is een wettelijke voorwaarde om een bijstandsuitkering te krijgen en te houden.

Meer weten over uw lopende uitkering?

Heeft u een vraag over uw lopende bijstandsuitkering? Maakt u dan geen afspraak maar kijk bij de veelgestelde vragen over de bijstandsuitkering. Als u het antwoord op uw vraag daar niet kunt vinden, bel dan naar uw vaste contactpersoon.