Proefsamenwonen voor uitkeringsgerechtigden

Van 1 juli t/m 31 december 2022 was het mogelijk voor Arnhemmers met een uitkering om een half jaar samen te wonen, zonder dat dit gevolgen had voor hun uitkering. Dit was een proef. Op dit moment vindt de evaluatie plaats. Na deze evaluatie wordt beslist of de gemeente wel of niet doorgaat met 'Proefsamenwonen'.

Hieronder leest u hoe de proef eruitzag.

Voorwaarden om mee te doen
 • U meldt vooraf dat u gaat samenwonen. Aanmelden kan vanaf 1 juli tot en met 31 december. 
 • 1 van u beiden krijgt een uitkering van ons. 
 • Minimaal 1 van u moet een woning hebben die geschikt is om in samen te wonen.
 • U moet beiden uw huidige woning aanhouden en blijft ingeschreven staan op uw huidige adres.
 • U mag tijdens de proef niet uw woning onderverhuren zonder toestemming van de eigenaar.
 • U mag 1 keer meedoen met de proef.
 • U en uw partner moet jonger dan 65 jaar zijn.
 • U of uw partner heeft geen aanvullende uitkering. Dat zijn: aanvullende uitkering van het UWV, uitkering (Participatiewet) van een andere gemeente, of een andere soort uitkering waarbij de woonsituatie van invloed is op de toekenning of hoogte van de uitkering.
 • U ontvangt geen partneralimentatie. 
 • U bent geen familie van elkaar; dus geen (groot)ouder - (klein)kind, broer(s) – zus(sen) van elkaar;
 • U woont nog niet samen.
 • U bent nog niet getrouwd of u heeft geen samenlevingscontract en heeft geen plannen daarvoor.
 • U heeft in de afgelopen 2 jaar geen besluit van ons ontvangen omdat u verzwegen heeft samen te wonen met de partner waarmee u nu wilt samenwonen.
Aanvragen

Geef aan uw contactpersoon bij de gemeente (regisseur Werk en Inkomen) door dat u wilt proefsamenwonen. Dat kan telefonisch. Omdat het om een proef gaat, kunt u alleen een aanvraag doen van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Als u beiden een uitkering bij ons heeft, is 1 aanvraag voldoende. Dan wordt de proef voor u in werking gesteld.

Gevolgen voor uw uitkering

Samenwonen op proef heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Uw uitkering verandert de eerste 6 maanden dus niet. Dit geldt voor een PW- en een IOAW/Z uitkering. Gaat u na 6 maanden definitief samenwonen? Dan wordt uw uitkering wel gekort. De regisseur adviseert u over wat u zelf nog moet doen, zoals het opzeggen van abonnementen, veranderen van verzekeringen etc. U krijgt ook uitleg over hoe het zit met veranderingen in de vaste lasten, toeslagen, kind-gebonden budget enzovoort.

Voordelen van deze proef

We zien dat mensen met een uitkering vaak niet durven te gaan samenwonen. Dat komt omdat ze dan minder inkomen krijgen. Wie meedoet met de proef, wordt pas na 6 maanden gekort op de uitkering. Zo kunt u kijken hoe het samenwonen bevalt en u ook langer voorbereiden op alles wat er verandert na 6 maanden. We hopen dat meer mensen hierdoor gaan samenwonen zodat er weer woonruimte vrij komt voor woningzoekenden.