Uitbetaaldata bijstandsuitkering

We zorgen ervoor dat uw uitkering omstreeks de 28ste van de maand op uw (bank)rekening staat. De precieze uitbetaaldata leest u hier. Let op! Heeft u in december een voorschot op uw uitkering nodig? Vraag dit uiterlijk 20 december 2023 voor 10.30 uur aan. Dan staat het geld voor de kerstdagen op uw rekening. Aanvragen na deze tijd worden pas op 27 december behandeld.

Uitbetaaldata uitkering 2023

Maand Datum waarop u het geld ontvangt
Januari maandag 23 januari
Februari donderdag 23 februari
Maart donderdag 23 maart
April maandag 24 april
Mei woensdag 24 mei
Uitbetaling vakantiegeld woensdag 24 mei
Juni vrijdag 23 juni
Juli maandag 24 juli
Augustus woensdag 23 augustus
September maandag 25 september
Oktober maandag 23 oktober
November donderdag 23 november
December maandag 18 december