Uitbetaaldata bijstandsuitkering

We zorgen ervoor dat uw uitkering omstreeks de 28ste van de maand op uw (bank)rekening staat. De precieze uitbetaaldata leest u hier.

Uitbetaaldata uitkering 2024

Maand Datum waarop u het geld ontvangt
Januari dinsdag 23 januari
Februari vrijdag 23 februari
Maart maandag 25 maart
April woensdag 24 april
Mei vrijdag 24 mei
Uitbetaling vakantiegeld maandag 27 mei
Juni maandag 24 juni
Juli dinsdag 23 juli
Augustus vrijdag 23 augustus
September dinsdag 24 september
Oktober woensdag 23 oktober
November maandag 25 november
December dinsdag 17 december