Vrijstelling giften tot € 1.800

Ontvangt u een uitkering en helpt een familielid of vriend u weleens met het betalen van uw rekeningen? Of krijgt u weleens een tas met boodschappen? Vanaf 1 mei 2023 hoeft u dit pas te melden als alle giften bij elkaar meer dan € 1.800 per jaar zijn.

U meldt het dus pas bij uw contactpersoon Werk en Inkomen (regisseur) als alle giften bij elkaar jaarlijks meer dan € 1.800 zijn. Het gaat dan om een gift waar niets voor teruggedaan hoeft te worden.

U ontvangt minder dan € 1.800

U krijgt bijvoorbeeld elke maand een tas met boodschappen van een vriend ter waarde van € 50 (in totaal € 50 x 12 maanden = € 600 per jaar) en een familielid heeft een wasmachine voor u betaald van € 400. Dit betekent dat u in totaal € 1.000 aan giften heeft ontvangen. U hoeft dit dan niet te melden bij uw regisseur Werk en Inkomen en het wordt niet in mindering gebracht op uw uitkering.

U ontvangt meer dan € 1.800

U krijgt bijvoorbeeld maandelijks van een vriend € 250 om u te helpen de maand door te komen. U moet dit dan na 8 maanden melden bij uw regisseur Werk en Inkomen, want u heeft op dat moment in totaal € 2.000 ontvangen (€ 250 x 8 maanden = € 2.000) en dat is meer dan € 1.800. In principe wordt wat u boven deze € 1.800 ontvangt, gekort op uw uitkering.

Heeft u nog vragen?

Bel of mail dan met uw regisseur Werk en Inkomen of neem contact met ons op via 0800-1809.