U heeft een uitkering en wil naar het buitenland

Als u een uitkering heeft, mag u 4 weken per jaar in het buitenland zijn met behoud van uw uitkering. Heeft u een AOW-uitkering? Dan mag u 13 weken per jaar in het buitenland zijn. Geef uw reis aan ons door via het wijzigingsformulier.

  • Als u een uitkering heeft, mag u 4 weken per jaar in het buitenland zijn.Als u langer wegblijft dan is toegestaan, krijgt u geen uitkering meer. Dit geldt ook als u door ziekte of om een andere reden niet terug kunt naar Nederland.
     
  • De dag van vertrek telt niet mee, maar de dag dat u terug bent in Nederland telt wél mee als vakantiedag. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen. Een reis naar het buitenland van 4 weken vóór de jaarwisseling en aansluitend 4 weken na de jaarwisseling is niet toegestaan. U heeft dan geen recht meer op een uitkering.
     
  • We moeten u kunnen bereiken. Laat ons daarom weten wanneer u naar het buitenland gaat. Dat kan via het wijzigingsformulier
     
  • Bent u getrouwd of woont u samen? Als alleen u of uw partner langer dan de toegestane periode in het buitenland blijft, dan wordt uw uitkering aangepast. U krijgt dan een uitkering voor een alleenstaande of alleenstaande ouder zolang uw partner in het buitenland is. Dat betekent dat u minder geld krijgt.