Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u 1 keer per jaar geeft als u al 3 jaar of langer van een laag inkomen moet leven. U kunt het geld vrij besteden. Dit bedrag kunt u gebruiken voor spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of een televisie. U hoeft er geen belasting over te betalen.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag in 2021 bedraagt voor:

 • een alleenstaande: € 260
 • een alleenstaande ouder/gehuwden: € 375
 • een tweeoudergezin met minimaal 1 thuiswonend kind in de leeftijd 12 t/m 17 jaar: € 875

Woont u in een instelling? 
Dan bedraagt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag in 2021 voor:

 • een alleenstaande: € 130
 • een alleenstaande ouder/gehuwden: € 185

Voor wie?

De individuele inkomenstoeslag is voor inwoners van Arnhem van 21 jaar tot de AOW-leeftijd en die:

 1. al 3 jaar een laag inkomen hebben tot maximaal netto:
  • € 1.076,00 per maand (exclusief vakantiegeld) voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. Dit is € 1.132,64 inclusief vakantiegeld.
  • € 1.537,15 per maand (exclusief vakantiegeld) voor gehuwden of mensen die samenwonen. Dit is € 1.618,05 inclusief vakantiegeld.
 2. een vermogen hebben tot maximaal:
  • € 6.295 voor alleenstaanden
  • € 12.590 voor alleenstaande ouders en gehuwden óf mensen die samen wonen
    
 3. de afgelopen 12 maanden nog geen individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen.
   
 4. geen zicht hebben op hoger inkomen. Als u bijvoorbeeld studeert gaan wij er van uit dat er wél zicht is op een hoger inkomen.

Aanvragen

Online aanvragen

Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

De aanvraag kunt u ook schriftelijk indienen: u kunt het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag (pdf, 427kB) downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente Arnhem, afdeling Aanvullend Inkomen, Antwoordnummer 3740, 6800 XA  Arnhem.