Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u 1 keer per jaar geeft als u al 3 jaar of langer van een laag inkomen moet leven. U kunt het geld vrij besteden. Dit bedrag kunt u gebruiken voor spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of een televisie. U hoeft er geen belasting over te betalen.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag in 2024 bedraagt voor:

 • een alleenstaande: € 260
 • een alleenstaande ouder/gehuwden: € 375
 • een tweeoudergezin met minimaal 1 thuiswonend kind in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar: € 875

Woont u in een instelling? Dan bedraagt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag in 2023 voor:

 • een alleenstaande: € 130
 • een alleenstaande ouder/gehuwden: € 185

Voor wie?

De individuele inkomenstoeslag is voor inwoners van Arnhem van 21 jaar tot de AOW-leeftijd (pensioengerechtigde leeftijd) en die:

 1. al 3 jaar een laag inkomen hebben
 2. een vermogen hebben tot maximaal:
  • € 7.575  voor alleenstaanden
  • € 15.150 voor alleenstaande ouders en gehuwden óf mensen die samen wonen
 3. de afgelopen 12 maanden nog geen individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen
 4. geen zicht hebben op hoger inkomen. Als u bijvoorbeeld studeert gaan wij er van uit dat er wél zicht is op een hoger inkomen.

Wat is een laag inkomen?

Wij rekenen met het netto-inkomen inclusief vakantiegeld

Uw situatie Exclusief vakantiegeld Inclusief vakantiegeld
Alleenstaande/Alleenstaande ouder € 1.280,62 per maand € 1.348,02 per maand
Gehuwden/samenwonenden € 1.829,45 per maand € 1.925,74 per maand
Gehuwden/samenwonenden met minstens 1 thuiswonend kind van 12 tot en met 17 jaar € 1.916,57 per maand € 2.017,44 per maand

Aanvragen

Online aanvragen

De aanvraag kunt u ook schriftelijk doen. U kunt het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag (pdf, 178kB) downloaden, invullen en opsturen naar:

Gemeente Arnhem
afdeling Aanvullend Inkomen
Antwoordnummer 3740
6800 XA  Arnhem