Studietoeslag

Je studeert. Maar door een chronische ziekte of beperking kan je niet werken naast je voltijd studie. Dan kan je mogelijk een studietoeslag krijgen. 

Voor wie?

Je volgt een voltijd opleiding en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent 15 jaar of ouder en woont in de gemeente Arnhem.
  • Je kunt door je chronische ziekte of beperking naast je studie niet werken. 
  • Je krijgt studiefinanciering (WSF 2000) of je krijgt een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Je krijgt geen levenlanglerenkrediet.
  • Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering.

Hoe vraag je de studietoeslag aan?

Vraag de studietoeslag schriftelijk aan. Download het aanvraagformulier (pdf, 514 kB) en vul deze in. Je kunt het ingevulde formulier daarna opsturen naar:

Gemeente Arnhem
Werk en Inkomen, werkverdeling
Antwoordnummer 3740 
6800 XA Arnhem

Je kan het formulier ook digitaal aanleveren via studietoeslag@arnhem.nl.

De studietoeslag kan met terugwerkende kracht, tot 1 april 2022, worden aangevraagd. Maar alleen als je op dat moment al aan alle gestelde voorwaarden voldeed. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Geef dat dan aan bij je aanvraag studietoeslag. 

Wat moet je meesturen bij de aanvraag?

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  • Een bewijs dat je studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) ontvangt. 
  • Als je stage loopt moet je bij de aanvraag ook opsturen: een kopie van de stageovereenkomst waaruit blijkt wat de periode van de stage is en de hoogte van de stagevergoeding. Inkomsten uit een stagevergoeding hoger dan € 197,15 per maand worden in mindering gebracht op de studietoeslag.

Hoogte van de toeslag

De studietoeslag is per 1 januari 2023:
•    21-jarigen en ouder: € 328,59 per maand
•    20-jarigen: € 262,87 per maand
•    19-jarigen: € 197,15 per maand
•    18-jarigen: € 164,30 per maand
•    17- jarigen: € 129,79 per maand 
•    16-jarigen: 113,36 per maand
•    15-jarigen: € 98,58 per maand

Meer informatie

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar studietoeslag@arnhem.nl of bel de klantenservice via 0800-1809.