Studietoeslag

U studeert. Maar door een chronische ziekte of beperking kunt u niet werken naast de voltijd studie. Dan kunt u misschien een studietoeslag krijgen. 

Voor wie

U volgt een voltijd opleiding en voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 15 jaar of ouder en woont in de gemeente Arnhem.
 • U kunt door je chronische ziekte of beperking naast de studie niet werken. 
 • U krijgt studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U krijgt geen levenlanglerenkrediet.
 • U hebt geen recht op een Wajong-uitkering.

Studietoeslag aanvragen

Vraag de studietoeslag schriftelijk aan. Download het aanvraagformulier (pdf, 514 kB) en vul deze in. U kunt het ingevulde formulier daarna opsturen naar:

Gemeente Arnhem
Werk en Inkomen, werkverdeling
Antwoordnummer 3740 
6800 XA Arnhem

U kunt het formulier ook digitaal aanleveren via studietoeslag@arnhem.nl.

De studietoeslag kan met terugwerkende kracht, tot 1 april 2022, worden aangevraagd. Maar alleen als je op dat moment al aan alle gestelde voorwaarden voldeed. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Geef dat dan aan bij je aanvraag studietoeslag. 

Meesturen

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Een bewijs dat u studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) ontvangt. 
 • Als u stage loopt moet u bij de aanvraag ook een kopie van de stageovereenkomst opsturen waaruit blijkt wat de periode van de stage is en de hoogte van de stagevergoeding. Inkomsten uit een stagevergoeding hoger dan € 211,67 per maand worden in mindering gebracht op de studietoeslag.

Hoogte van de toeslag

De studietoeslag is per 1 januari 2024:

 • 21-jarigen en ouder: € 352,80 per maand
 • 20-jarigen: € 282,23 per maand
 • 19-jarigen: € 211,67 per maand
 • 18-jarigen: € 176,40 per maand
 • 17- jarigen: € 139,35 per maand
 • 16-jarigen: € 121,71 per maand
 • 15-jarigen: € 105,84 per maand