Studietoeslag

Studeer je en heb je een arbeidsbeperking? Dan heb je misschien recht op studietoeslag.

Met een succesvol afgeronde studie versterk je jouw positie op de arbeidsmarkt. Door je arbeidsbeperking is het soms moeilijk om de studie te combineren met een bijbaan. De studietoeslag biedt een financiële aanvulling.

Voorwaarden

De studietoeslag is voor inwoners van Arnhem die studeren en aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je kunt vanwege je medische beperking naast je studie niet werken
 • Je ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000) of krijgt een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering

Aanvragen

Vraag de studietoeslag schriftelijk aan. Download het aanvraagformulier (pdf, 514 kB) en vul deze in. Je kunt het ingevulde formulier daarna opsturen naar:
Gemeente Arnhem
Afdeling W&I
Antwoordnummer 3740
6800 XA Arnhem

Stuur de volgende documenten mee:

 • Kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort, géén rijbewijs).
 • Beschikking toekenning WTOS of studiefinanciering van DUO.
 • Deskundigenverklaring (bijvoorbeeld van het UWV of een specialist) waarin staat waarom je niet kunt werken naast je studie. Heb je dat niet of is dit onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is word je hiervan eerst op de hoogte gebracht.
 • Bij een stage: Stageovereenkomst waar de hoogte van de stagevergoeding op is vermeld.

Reactie op je aanvraag

Binnen 8 weken na je aanvraag krijg je een brief met de beslissing op je aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of duurt het onderzoek langer? Dan krijg je van ons bericht en kan het zijn dat het langer duurt je een beslissing ontvangt.

Hoogte van de toeslag

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de toeslag per kalendermaand voor:

 • 21-jarigen en ouder: € 328,59 
 • 20-jarigen: € 262,87 
 • 19-jarigen: € 197,15 
 • 18-jarigen: € 164,30 
 • 17- jarigen: € 129,79 
 • 16-jarigen: € 113,36 
 • 15-jarigen: € 98,58

De vrijlating voor stage inkomsten is gewijzigd in € 197,15. 

Informatie

Voor meer informatie kun je bellen met onze Klantenservice of mail naar studietoeslag@arnhem.nl.