Bodemenergiesysteem, melding en vergunningaanvraag

Het is verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem (warmtepomp met bodemwarmte, bodemwarmtewisselaar) te melden bij de gemeente Arnhem.

Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (meer dan 70 kW) een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen mogen vrijwillig gemeld worden.

Interferentiegebied Binnenstad en omgeving

De Binnenstad en omgeving is aangewezen als interferentiegebied. In dit gebied geldt de vergunningplicht ook voor de kleine gesloten bodemenergiesystemen (minder dan 70 kW). Voor de bodemenergiesystemen in het interferentiegebied Arnhem Binnenstad en omgeving gelden aanvullende beleidsregels  

Open bodemenergiesystemen

Open bodemenergiesystemen hebben een vergunningplicht. De provincie Gelderland is bevoegd gezag. Voor de bodemenergiesystemen in het interferentiegebied gelden aanvullende beleidsregels

U vindt meer informatie over bodemenergie en alle aanvullende regels op Bodemenergie / Warmte - Koude opslag.