Bodemenergiesysteem, melding en vergunningaanvraag

Het is verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem (warmtepomp, bodemwarmtewisselaar) te melden bij de gemeente Arnhem.

Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (>70 kW) een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen mogen vrijwillig gemeld worden.
Zie de pagina Bodemenergie / Warmte - Koude opslag.