Bodeminformatie op de kaart

Informatie over o.a. bodemverontreiniging, bodemonderzoeken en ondergrondse tanks is te bekijken op de Arnhemse bodemkaart. Hier kunt u ook onderzoeken bekijken en Wbb-beschikkingen inzien.

Het is mogelijk om bodemrapporten en gevalsbeschikkingen te downloaden via de kaart. Voor het inzien van bodemonderzoeken die u niet kunt downloaden kunt u een mail sturen naar  bodem@arnhem.nl of contact opnemen met  026-377 4283.

Op onze bodemkaart kunt u zelf bekijken of uw werkzaamheden wel of niet in een verontreiniging plaatsvinden. Bij verontreinigingen die Wbb-beschikt zijn, kunt u in het aan te klikken document lezen wat de gebruiksbeperkingen zijn, en of de werkzaamheden dus wel of niet onder Overgangsrecht vallen.

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de vakgroep Bodem van de afdeling Erfgoed en Milieu: bodem@arnhem.nl.

De kaart raadplegen.

De gegevens hebben alleen betrekking op gegevens die bij de afdeling Erfgoed en Milieu van gemeente Arnhem bekend zijn (er kunnen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van derden die niet bij de gemeente bekend zijn). Een uitgevoerd bodemonderzoek geeft geen volledige zekerheid dat op de locatie geen bodemverontreiniging aanwezig is. De gemeente Arnhem is niet aansprakelijk voor eventuele hiaten of afwijkingen in de verstrekte gegevens en de daaruit voortvloeiende kosten.