Bodeminformatie op de kaart

Informatie over o.a. bodemverontreiniging, bodemonderzoeken en ondergrondse tanks is te bekijken op de Arnhemse bodemkaart. Hier kunt u ook onderzoeken en beschikkingen inzien.

Het is mogelijk om bodemrapporten en gevalsbeschikkingen te downloaden via de kaart. Voor het inzien van bodemonderzoeken die u niet kunt downloaden kunt u een mail sturen naar  bodem@arnhem.nl of contact opnemen met  026-377 4283.
De gegevens hebben alleen betrekking op gegevens die bij de afdeling Omgevingskwaliteit van gemeente Arnhem bekend zijn (er kunnen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van derden die niet bij de gemeente bekend zijn). Een uitgevoerd bodemonderzoek geeft geen volledige zekerheid dat op de locatie geen bodemverontreiniging aanwezig is. De gemeente Arnhem is niet aansprakelijk voor eventuele hiaten of afwijkingen in de verstrekte gegevens en de daaruit voortvloeiende kosten.

De kaart raadplegen.