Hergebruik licht verontreinigde grond

Wat zijn de mogelijkheden voor grondverzet en hergebruik van licht verontreinigde grond en baggerspecie die vrijkomt bij graafwerkzaamheden en bewerkingen van de (water)bodem?

Bij allerlei graafwerkzaamheden en bewerkingen van de (water)bodem komt grond en/of baggerspecie vrij. De Nota Bodembeheer (pdf, 340 kB) geeft aan hoe de vrijkomende grond en baggerspecie in en op de bodem kan worden hergebruikt. De nota kan gezien worden als een routewijzer voor het verantwoord omgaan met grond en baggerspecie. De nota is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met grondverzet.

Bodemkwaliteitskaart

De regels zijn voor de dagelijkse praktijk vertaald in de Handreiking Grondverzet (pdf, 2 MB). Inmiddels zijn zowel het beleid als de bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd. De Arnhemse lokale achtergrondwaarden staan in de tabel gebiedswaarden (pdf, 159 kB)

Dit zijn de actuele kaarten en tools:

Meer lezen over de actualisaties?

In 2014 is een Addendum Bodemkwaliteitskaart (pdf 363 kB) opgesteld in verband met de landelijke wijziging in regelgeving, waarbij de toetsing aan de standaardbodem moet plaatsvinden.

In 2017 en 2018 is de Bodemkwaliteitskaart geactualiseerd, zie Toelichting actualisatie bodembeleid regio MRA  (pdf 13 MB). Aanpassingen waren nodig door o.a. hogere achtergrond- en risicowaarden van bepaalde stoffen, bestemmingswijzigingen en uitbreiding van het stoffenpakket. Buiten deze wijzigingen blijft de Nota Bodembeheer onverkort van kracht.

In 2020 is de Bodemkwaliteitskaart geactualiseerd. Aanpassingen waren nodig door o.a. hogere achtergrond- en risicowaarden van bepaalde stoffen, bestemmingswijzigingen en uitbreiding van het stoffenpakket, en door  landelijke wijzigingen in regelgeving. Het gewijzigd bodembeleid vanuit de MRA wordt toegelicht in de documenten Actualisatie Bodemkwaliteitskaart en de PFAS actualisatie. Beide documenten zijn vooralsnog niet online beschikbaar, maar wel aan te vragen via bodem@arnhem.nl. Buiten deze wijzigingen blijft de Nota Bodembeheer onverkort van kracht.

Landelijke wetgeving

Voor landelijke wetgeving en richtlijnen verwijzen we u naar o.a.:

Meer informatie

Voor meer informatie en meldingsformulieren kunt u kijken op de pagina Aanpak Bodemsanering. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Bemalingen binnen GGB-plan Presikhaaf: Vooroverleg is wenselijk, zeker bij bemalers die niet eerder een melding deden binnen het GGB-plan. Hiervoor kunt u een mail sturen naar gea.wissels@arnhem.nl.