Groenbeheer

De regels voor het omgaan met het groen in onze stad.

 • Invasieve exoten

  Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben breiden zij zich snel uit. Planten en dieren die van nature voorkomen worden zo verdrongen of kunnen uitsterven. Voor beheersing, bestrijding en voorkomen van 3 soorten invasieve exoten in Arnhem is daarom een plan van aanpak opgesteld:

 • Groenvisie 2017-2035

  Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie vastgesteld. De groenvisie vervangt het Groenplan 2004-2007/2015. De Groenvisie gaat over het Groen-blauw raamwerk, de stedelijke hoofdgroenstructuur, van de stad. Dit raamwerk van de stad bepaalt het gezicht van de stad.

 • Boombeheer 2021

  In Arnhem telt iedere boom mee. Van jonge scheut tot volwassen boom tot (bijna) dode boom. Daarom gaan we er zorgvuldig mee om. Om zoveel mogelijk bossen en bomen gezond en sterk te houden is er goed boombeheer nodig.

 • Waardevolle bomen

  De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van alle waardevolle bomen in de stad.

 • Bomenbeleid

  De gemeenteraad stelde het nieuwe bomenbeleid van Arnhem vast. In het Bomenplan Arnhem staat het nieuwe beleid beschreven.

 • Uw buurt groener maken

  Wilt u uw buurt groener en klimaatbestendiger maken? Dan kunt u bijvoorbeeld een boomtuin, geveltuin, vlinderveld of buurtmoestuin aanvragen en onderhouden.

Meer onderwerpen