Groenbeheer

Hier vindt u informatie over hoe wij omgaan met bomen, invasieve exoten als de eikenprocessierups, ons maaibeleid en hoe u zelf uw buurt groener en klimaatbestendiger kunt maken.

 • Groenonderhoud

  Het onderhoud van openbaar groen is onze taak als gemeente. Denk bij openbaar groen aan bijvoorbeeld bomen, plantsoenen, groenstroken, bermen, parken of vijvers.

 • Invasieve exoten

  Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben breiden zij zich snel uit. Planten en dieren die hier van nature voorkomen worden verdrongen. De provincie Gelderland draagt financieel bij aan de bestrijding van invasieve exoten in Arnhem.

 • Bomen

  Bomen leven en zorgen voor leven. Daarnaast worden ze steeds belangrijker voor mens, milieu en klimaat. We willen meer bomen in de stad, meer bladmassa en dus een nog groenere stad. Meer buitengewone en waardevolle bomen en meer bomen die gezond en sterk zijn en daardoor oud kunnen worden.

 • Groenvisie 2017-2035

  Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie vastgesteld. De groenvisie vervangt het Groenplan 2004-2007/2015. De Groenvisie gaat over het Groen-blauw raamwerk, de stedelijke hoofdgroenstructuur, van de stad. Dit raamwerk van de stad bepaalt het gezicht van de stad.

 • Uw buurt groener maken

  Wilt u uw buurt groener en klimaatbestendiger maken? Dan kunt u bijvoorbeeld een boomtuin, geveltuin, vlinderveld of buurtmoestuin aanvragen en onderhouden.

 • Maaien gras, gazon en bermen

  In Arnhem wordt het openbaar gras van maart tot en met oktober op verschillende momenten in het jaar gemaaid. Hoe vaak het gras gemaaid wordt verschilt per locatie en het gebruik ervan. Zo kan een grasveld kan kort, minder kort of meer natuurvriendelijk gemaaid worden.

Meer onderwerpen