Groenbeheer

De regels voor het omgaan met het groen in onze stad.

 • Overlast exotische plantensoorten

  Invasieve exoten zijn soorten die niet van nature in Nederland voorkomen, zich snel kunnen uitbreiden en overlast kunnen veroorzaken. Invasieve soorten zijn ook in de gemeente Arnhem aanwezig.
  Over de volgende invasieve exoten binnen de gemeente Arnhem kunt u hier meer informatie lezen: Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw. In deze informatie staat hoe de gemeente Arnhem met deze soorten omgaat en wat u zelf kunt doen als u ze op uw eigen terrein heeft.

 • Groenvisie 2017-2035

  Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie vastgesteld. De groenvisie vervangt het Groenplan 2004-2007/2015. De Groenvisie gaat over het Groen-blauw raamwerk, de stedelijke hoofdgroenstructuur, van de stad. Dit raamwerk van de stad bepaalt het gezicht van de stad.

 • Boom beheerlijst

  26 juni 2018

  Als gemeente doen we ons uiterste best om goed voor onze bomen te zorgen. Dat betekent ook dat we soms bomen moeten kappen. Bijvoorbeeld omdat ze dood of ziek zijn. Of omdat door het kappen van een boom een andere boom beter kan uitgroeien.

 • Waardevolle bomen

  De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van alle waardevolle bomen in de stad.

 • Geveltuinen

  Arnhem staat bekend om haar prachtige groene omgeving. Bossen en parken, maar ook vele pleinen en tuinen maken Arnhem tot een groene stad.

Wat vindt u van onze website?