Groenbeheer

De regels voor het omgaan met het groen in onze stad.

 • Overlast exotische plantensoorten

  Invasieve exoten zijn soorten die niet van nature in Nederland voorkomen, zich snel kunnen uitbreiden en overlast kunnen veroorzaken. Invasieve soorten zijn ook in de gemeente Arnhem aanwezig.
  Over de volgende invasieve exoten binnen de gemeente Arnhem kunt u hier meer informatie lezen: Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw. In deze informatie staat hoe de gemeente Arnhem met deze soorten omgaat en wat u zelf kunt doen als u ze op uw eigen terrein heeft.

 • Groenvisie 2017-2035

  Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie vastgesteld. De groenvisie vervangt het Groenplan 2004-2007/2015. De Groenvisie gaat over het Groen-blauw raamwerk, de stedelijke hoofdgroenstructuur, van de stad. Dit raamwerk van de stad bepaalt het gezicht van de stad.

 • Boombeheer 2019

  29 maart 2019

  Arnhem is een groene stad. Daarom gaan we zorgvuldig met bomen om. Van jong boompje tot statige oud kastanje, iedere boom leeft en heeft een begin en helaas ook een einde.

 • Waardevolle bomen

  De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van alle waardevolle bomen in de stad.

 • Bomenbeleid

  Arnhemmers houden van hun bomen. Niet voor niets staat onze stad bekend als één van de meest groene steden van Nederland. De gemeente werkt aan een mooier Arnhem en ontwikkelt momenteel een nieuw bomenbeleidsplan. Hierover willen we met inwoners in gesprek.

 • Geveltuinen

  Arnhem staat bekend om haar prachtige groene omgeving. Bossen en parken, maar ook vele pleinen en tuinen maken Arnhem tot een groene stad.

Uw Reactie
Uw Reactie