Bomen

Bomen leven en zorgen voor leven. Daarnaast worden ze steeds belangrijker voor mens, milieu en klimaat. We willen meer bomen in de stad, meer bladmassa en dus een nog groenere stad. Meer buitengewone en waardevolle bomen en meer bomen die gezond en sterk zijn en daardoor oud kunnen worden.

 • Bomenbeheer straat- en laanbomen

  In Arnhem staan 50.000 straat- en plantsoenbomen. Dit zijn bomen, boomgroepen of bomen in rijen die in straten, groenstroken of plantsoenen staan. De bomen worden door boomcontroleurs beoordeeld op veiligheid.

 • Natuurbeheer bossen en parken

  De gemeente Arnhem beheert 2.200 hectare natuurgebied. Dit gebied omvat jonge en oude bossen, uitgestrekte heidevelden, landbouwgronden met ruimte voor natuur en rijke uiterwaarden. Ook beheren we de parken.

 • Waardevolle bomen

  Eén van de doelen van het Bomenplan is om meer buitengewone bomen in Arnhem te krijgen. Bomen zijn beschermd via het bestemmingsplan of omdat het buitengewone bomen zijn. Er is een omgevingsvergunning nodig wanneer deze bomen gekapt moeten worden.

 • Aanplant bomen

  Arnhem is trots op zijn groene karakter. Om de stad ook in de toekomst groen te houden worden er ieder jaar bomen geplant. De gemeente heeft een kaart gemaakt waar u makkelijk kunt zien waar er de laatste jaren bomen in Arnhem of in uw buurt zijn bijgekomen.