Bomen

Bomen leven en zorgen voor leven. Daarnaast worden ze steeds belangrijker voor mens, milieu en klimaat. We willen meer bomen in de stad, meer bladmassa en dus een nog groenere stad. Meer buitengewone en waardevolle bomen en meer bomen die gezond en sterk zijn en daardoor oud kunnen worden.

 • Bomenbeleid

  De gemeenteraad heeft het bomenbeleid van Arnhem vastgesteld. In het Bomenplan Arnhem staat het beleid over bomen beschreven.

 • Bomenbeheer straat- en laanbomen

  In Arnhem staan 50.000 straat- en plantsoenbomen. Dit zijn bomen, boomgroepen of bomen in rijen die in straten, groenstroken of plantsoenen staan. De bomen worden door boomcontroleurs beoordeeld op veiligheid.

 • Bomenbeheer bossen en parken

  Iedere winter vinden er in bossen en parken veiligheidscontroles en dunningen plaats. Om de biodiversiteit te verbeteren worden soms ook bomen gekapt. Zo krijgen jonge scheuten en struiken de kans om te groeien en dat is goed voor flora en fauna.

 • Waardevolle bomen

  Eén van de doelen van het Bomenplan is om meer buitengewone bomen in Arnhem te krijgen. Bomen zijn beschermd via het bestemmingsplan of omdat het buitengewone bomen zijn. Er is een omgevingsvergunning nodig wanneer deze bomen gekapt moeten worden.

 • 10.000 nieuwe bomen in Arnhem

  Van boomfeestdag 2021 tot boomfeestdag 2022 komen er in Arnhem 10.000 nieuwe bomen bij. Hiermee wordt de stad groener, klimaatbestendiger en wordt de biodiversiteit verbeterd.

 • Aanplant bomen

  Arnhem is trots op zijn groene karakter. Om de stad ook in de toekomst groen te houden worden er ieder jaar bomen geplant. De gemeente heeft een kaart gemaakt waar u makkelijk kunt zien waar er de laatste jaren er bomen in Arnhem of in uw buurt zijn bij gekomen.