Bomenbeheer bossen en parken

Iedere winter vinden er in bossen en parken veiligheidscontroles en dunningen plaats. Om de biodiversiteit te verbeteren worden soms ook bomen gekapt. Zo krijgen jonge scheuten en struiken de kans om te groeien en dat is goed voor flora en fauna.

Bomen die onveilig zijn of gedund moeten worden, worden met oranje verf gemarkeerd en in de winter gekapt. Ook worden waar nodig gevaarlijke (dode) takken gesnoeid.

We maken bij de zorg, het onderhoud en de kap van bomen onderscheid tussen 2 soorten bomen: straat- en plantsoenbomen en straat- en laanbomen.

In het Bomenplan (pdf, 6MB) staat meer informatie over ons bomenbeleid.

Veiligheidscheck in bossen en parken

Op enkele plekken in het bos laten we de natuur z'n gang gaan. Op plekken waar meer mensen komen, bijvoorbeeld een park, is het nodig om af en toe de natuur bij te sturen. In Arnhem kijken boomcontroleurs of een boom extra verzorging nodig heeft. Afhankelijk van de plek en de staat van een boom wordt bepaald hoe vaak een ‘boom veiligheids controle’ (BVC) wordt uitgevoerd.

Met name bomen aan de rand van een bos of park worden vanwege veiligheid goed gecontroleerd. Aan de hand van deze visuele controle proberen we te achterhalen of de boom gezond is, extra onderhoud nodig heeft, of in het uiterste geval gekapt moet worden. 

Dunning

Onder dunnen wordt het weghalen van bomen en boomscheuten verstaan die groeien in bosverband. Dunning is nodig om overblijvende bomen de ruimte te geven om uit te groeien tot grote, gezonde bomen. Het zorgt voor een divers en gevarieerd aanbod van bomen met verschillende leeftijden, met als doel biodiverse en klimaatbestendige bossen en parken. 

Om schade aan flora en fauna te beperken, wordt er in de winter gedund. Van te voren wordt het bos zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten en bomen met nestholtes. Op ons YouTube-kanaal kunt u mee op mini safari en zien hoe we de biodiversiteit verbeteren door middel van dunning.

Dood hout leeft!

In bossen en parken laten we bewust een deel van dode stammen en takken achter. Dit dode hout geeft leven aan allerlei planten, paddenstoelen, vogels en insecten. De nieuwe open plekken geven ruimte aan verjonging en spontane groei van nieuwe bomen en struiken.

Kaphout

Het oogsten van hout is geen doel van het beleid. Het kaphout is een bijproduct van ons ecologisch beheer. Een deel van de stammen wordt afgevoerd. Daar worden onder andere meubels van gemaakt zodat CO2 zoveel als mogelijk opgeslagen blijft. 

Contact en informatie

We proberen inwoners zo goed mogelijk te informeren over ons boombeheer. Wilt u een toelichting of heeft u vragen? Maak dan een melding via fixi. We nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.