Bomenbeheer straat- en laanbomen

In Arnhem staan 50.000 straat- en plantsoenbomen. Dit zijn bomen, boomgroepen of bomen in rijen die in straten, groenstroken of plantsoenen staan. De bomen worden door boomcontroleurs beoordeeld op veiligheid.

We maken bij de zorg, het onderhoud en de kap van bomen onderscheid tussen 2 soorten bomen: straat- en plantsoenbomen en bomen in bossen en parken. In Arnhem vinden we het belangrijk dat bomen kunnen uitgroeien tot volwassen, gezonde bomen. Gezonde bomen dragen bij aan biodiversiteit en opslag van CO2. Ze zorgen voor gezonde lucht in de stad. Ze bieden verkoeling bij warme dagen en nemen water op als het regent. In het Bomenplan leest u meer over het Arnhemse bomenbeleid. Hieronder leest u wat dit beleid betekent voor de bomenzorg, snoei en het vervangen van straat- en laanbomen bij u in de buurt.

Bomenzorg straat- en laanbomen

De bomen in Arnhem worden met zorg onderhouden. Boomcontroleurs kijken met regelmaat of een boom gezond oud kan worden of verzorging nodig heeft. Afhankelijk van de plek, de leeftijd en de staat van de boom wordt bepaald hoe vaak een ‘boom veiligheids controle’ (BVC) wordt uitgevoerd. Zo hebben jonge, oude en kwetsbare bomen gemiddeld vaker een controle en zorg nodig. Aan de hand van deze visuele controle proberen we te achterhalen of de boom in een goede conditie is, extra onderhoud nodig heeft, of in het uiterste geval gekapt moet worden. 

Snoei

Hoe vaak er gesnoeid wordt hangt af van de leeftijd, de soort en de standplaats. Door de eerste levensjaren van een boom te snoeien kan de vorm van de toekomstige boom worden bepaald. Voor een vrije doorgang snoeien we langs voet- en fietspaden de onderste takken weg. Bij autowegen en pleinen snoeien we vaak hoger. Vrijstaande bomen in plantsoenen en parken snoeien we zo min mogelijk zodat daar de natuurlijke vorm van de boom geheel kan uitgroeien. 

Hoe weet u welke bomen de gemeente gaat kappen?

Aan bomen die we gaan kappen geven we een oranje streep en vaak ook een lint met informatie. Zo kan iedereen zien dat deze boom weggaat. De gemarkeerde bomen worden in de winterperiode gekapt. Bij een mogelijk acute onveilige situatie wordt de boom meteen gekapt. De bomen komen op de bomenbeheerlijst van 2024. Op deze kaart staat:

  • de plek waar de boom staat
  • de boomsoort
  • of de boom wordt vervangen.

Waarom kapt de gemeente bomen?

We controleren regelmatig de gezondheid van onze bomen. Zo lang de boom geen gevaar vormt voor zijn omgeving, laten we deze zo lang mogelijk staan. In sommige gevallen kan een boom langer blijven staan door hem bijvoorbeeld flink te snoeien. Dode bomen of zwaar aangetaste bomen door ziekten of parasitaire zwammen kunnen gevaarlijk zijn. Daarom halen we deze weg. Soms halen we dode bomen niet weg, omdat deze belangrijk zijn voor de natuur. 

Planten van bomen

Als een boom wordt gekapt planten we op dezelfde plek een nieuwe boom terug. We kijken hierbij goed naar een geschikte boomsoort en of de locatie toekomstbestendig is, zodat een boom zo lang mogelijk mee kan gaan. Soms is planten op plaats van de gekapte boom niet mogelijk. We proberen dan een geschikte plek in de buurt te vinden.

Kappen in de winter en aanplant komend najaar

Het kappen van straat- en laanbomen gebeurt in het winterseizoen. In deze maanden brengt het kappen het minste schade toe aan flora en fauna. De bomen zijn dan kaal en de kans dat er vogels in broeden is klein. Voor de kap wordt de boom gecheckt op aanwezige flora en fauna. Gemiddeld wordt van alle straat- en laanbomen ongeveer één procent per jaar gekapt en herplant. De herfst is het beste seizoen om te planten zodat een jonge boom de beste kans krijgt om uit te groeien tot een gezonde boom. Daarom wordt het merendeel van de bomen die begin van het jaar zijn gekapt, aan het einde van hetzelfde jaar vervangen door nieuwe bomen. 

Hinder van gemeentelijke bomen 

Het kan voorkomen dat u hinder ervaart van een gemeentelijke boom en dat u wilt dat een boom gesnoeid wordt. De gemeente snoeit niet in gezonde bomen omdat we bomen gezond oud willen laten worden, tenzij de tak de vrije doorgang van het verkeer belemmert of uw pand direct raakt. Er wordt niet gesnoeid bij hinder van vallend blad, bloesem of vruchten of als een boom het licht of zicht belemmert. Bloesem- en vruchtval is een natuurlijk verschijnsel dat een beperkt aantal weken per jaar optreedt. Het hoort bij de normale levenscyclus van de boom en is van tijdelijke aard. Raakt een (grote) tak van de boom de gevel / schuur of belemmert deze doorgang? Meld dit via Fixi

Contact en informatie

We proberen omwonenden zo goed mogelijk te informeren over ons boombeheer. Wilt u een toelichting of heeft u vragen? Maak dan een melding via fixi. We nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.