Bomenbeheer straat- en laanbomen

In Arnhem staan 50.000 straat- en plantsoenbomen. Straat- en plantsoenbomen zijn bomen die in straten, groenstroken of plantsoenen staan. De bomen worden door boomcontroleurs beoordeeld op veiligheid.

We maken bij de zorg, het onderhoud en de kap van bomen onderscheid tussen 2 soorten bomen: straat- en plantsoenbomen en bomen in bossen en parken.

Gemiddeld wordt een boom eens in de 3 jaar gesnoeid. Op deze pagina  leest u meer over de veiligheidscheck, snoei en het vervangen van straat- en laanbomen.

Veiligheidscheck straat- en plantsoenbomen

In Arnhem kijken boomcontroleurs of een boom gezond en veilig is of extra verzorging nodig heeft. Afhankelijk van de plek en de staat van de boom wordt bepaald hoe vaak een ‘boom veiligheids controle’ (BVC) wordt uitgevoerd. Aan de hand van deze visuele controle proberen we te achterhalen of de boom gezond is, extra onderhoud nodig heeft, of in het uiterste geval gekapt moet worden. 

Snoei

Wat welke boom aan snoei nodig heeft, wordt gemiddeld elke 3 jaar door een snoeispecialist bekeken. Hoe vaak er gesnoeid wordt hangt onder andere af van de leeftijd, de soort en de standplaats. Door de eerste levensjaren van een boom te snoeien kan de vorm van de toekomstige boom worden bepaald. Daarnaast proberen we door snoei de bomen in een goede conditie te houden. 

Waar wel en niet snoeien

Voor een vrije doorgang snoeien we langs voet- en fietspaden de onderste takken weg tot 2,5 meter hoogte. Bij wegen en pleinen snoeien we vaak hoger. Volgens de wet moet de doorrijhoogte daar 4,5 meter zijn. Vrijstaande bomen in plantsoenen en parken snoeien we zo min mogelijk.

Wanneer snoeien?

We vinden het belangrijk dat steeds meer bomen kunnen uitgroeien tot volwassen, grote bomen. Zo kunnen bomen maximaal bijdragen aan onder andere de opslag van CO2, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Om deze reden snoeien we alleen wanneer het nodig is, dus niet elk jaar. Er wordt niet gesnoeid bij overlast door blad, bloesem of als een boom het licht of zicht belemmert. Bloesem- en vruchtval is een natuurlijk verschijnsel dat een beperkt aantal weken per jaar optreedt. Het hoort bij de normale levenscyclus van de boom en is van tijdelijke aard.

Verf op bomen

Het kan voorkomen dat u een boom tegenkomt op straat, het plantsoen of in het park met oranje verf op de stam. De oranje verf wordt aangebracht op (bijna) dode bomen. Dit wordt ‘blessen’ genoemd. De gemarkeerde bomen worden in de winter (vanwege de veiligheid) gekapt. Als er direct gevaar is, wordt de boom meteen gekapt. De (bijna) dode bomen komen op de bomenbeheerlijst van 2023. Op deze kaart staat:

  • de plek waar de boom staat
  • de boomsoort
  • of de boom wordt vervangen.

Kappen en/of vervangen

Een boom kan gekapt worden als hij aangetast is door ziekten of parasitaire zwammen.We kappen alleen een boom bij gevaarlijke situaties zoals dood hout of (verkeers-)onveilige situaties. Gezonde bomen dragen bij aan biodiversiteit en zorgen voor een gezonde lucht in de stad. Ze bieden verkoeling bij warme dagen en nemen water op als het regent. Om deze reden laten we gezonde bomen graag staan en geldt vruchtval niet als reden om een boom te kappen. Als een boom moet worden gekapt planten we waar mogelijk op dezelfde plek een nieuwe boom terug. We kijken hierbij goed naar de boomsoort en of de locatie toekomstbestendig is, zodat een boom zo lang mogelijk mee kan gaan. 

Wanneer kappen?

Het kappen van straatbomen gebeurt in het winterseizoen (van oktober tot maart). In deze maanden brengt het kappen het minste schade toe aan flora en fauna. De bomen zijn dan kaal en de kans dat er vogels in broeden is klein. Voor de kap wordt de boom gecheckt op flora en fauna. Van alle 50.000 straatbomen wordt één procent per jaar gekapt en herplant.

De herfst is het beste seizoen om te planten zodat een jonge boom de beste kans krijgt om uit te groeien tot een gezonde boom. Daarom wordt het merendeel van de bomen die begin van het jaar zijn gekapt, aan het einde van hetzelfde jaar vervangen door nieuwe bomen. Soms is planten op plaats van de gekapte boom niet mogelijk. We proberen dan een geschikte plek in de buurt te vinden.

Gemeentelijke boom of tak in tuin of tegen huis

De gemeente snoeit niet in gezonde bomen, tenzij de tak een gevaar vormt of uw pand raakt. Kleine takken van gemeentelijke struiken die over de erfgrens hangen mogen door inwoners zelf weggesnoeid worden tot aan de erfgrens. Hangt er een grote tak van een gemeentelijke boom in uw tuin waar u last van heeft? Doe dan een melding via fixi

Contact en informatie

We proberen omwonenden zo goed mogelijk te informeren over ons boombeheer. Wilt u een toelichting of heeft u vragen? Maak dan een melding via fixi. We nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.