Waardevolle bomen

Eén van de doelen van het Bomenplan is om meer buitengewone bomen in Arnhem te krijgen. Bomen zijn beschermd via het bestemmingsplan of omdat het buitengewone bomen zijn. Er is een omgevingsvergunning nodig wanneer deze bomen gekapt moeten worden.

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van alle waardevolle particuliere bomen in de stad. Deze particuliere bomen zijn beschermd en er is een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit kap (kapvergunning) wanneer deze bomen gekapt moeten worden Op de digitale kaart ziet u waar de waardevolle particuliere bomen in Arnhem staan en welke bomen beschermd zijn via het bestemmingsplan.

Als u een waardevolle particuliere boom wil verwijderen of een boom binnen de bescherming van het bestemmingsplan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bestemmingsplangegevens kunnen worden opgevraagd bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Gratis boomcontrole

Eigenaren met een of meerdere waardevolle bomen krijgen van de gemeente een maal per jaar een gratis controle van hun boom aangeboden. Zo’n controle geeft aan of een boom visueel gezond is of niet en wat er mogelijk mankeert. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van acties die uit de controle voortvloeien. De resultaten van de controle zijn te vinden op de digitale kaart.