Groenonderhoud

Het onderhoud van openbaar groen is onze taak als gemeente. Denk bij openbaar groen aan bijvoorbeeld bomen, plantsoenen, groenstroken, bermen, parken of vijvers.

We laten een groot deel het groenonderhoud uitvoeren door aannemers. In Arnhem-Zuid is Dolmans onze aannemer. In het centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek zijn verschillende aannemers in opdracht van de gemeente Arnhem actief. In de rest van Arnhem-Noord en voor alle bossen en parken in Arnhem is Van de Haar Groep onze aannemer. Op deze pagina leest u welke afspraken we hebben gemaakt over de het niveau van onderhoud en wat u zelf kunt doen in uw directe omgeving. 

Afspraken over beeldkwaliteit

In Arnhem hebben we afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes de openbare ruimte moet zijn. Zo is vooraf afgesproken hoe hoog het gras mag staan. Of hoeveel blad en zwerfvuil er mag liggen op straat. Dit noemen we ‘beeldkwaliteit’. De aannemer voert onderhoud uit zodra het beeld niet meer voldoet aan de kwaliteit die we hebben afgesproken. Hierdoor worden de meeste onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd op vaste momenten. 

We gebruiken meetlatten zodat we de kwaliteit van onderhoud objectief kunnen beoordelen. Op deze meetlatten staan beelden of foto’s die de kwaliteit van de openbare ruimte beschrijven en meten. De meetlat heeft 5 niveaus die gaan van A+ (zeer hoog niveau) tot D (laag niveau). 

Het algemene niveau voor beeldkwaliteit wordt bepaald door de gemeenteraad. Voor het centrum en de winkelcentra van Arnhem geldt het onderhoudsniveau A (hoog). Voor de rest van Arnhem is niveau C (minimaal) vastgesteld.

Bladeren opruimen

Bladeren op de grond kunnen in combinatie met regen gladheid veroorzaken. Verkeersveiligheid is de belangrijkste reden om bladafval op te ruimen. Daarom ruimen onze aannemers bladeren als eerste op bij (steile) hoofdwegen en fietspaden. Het blad wordt eerst met bladblazers bij elkaar geblazen op gras of op een verharde ondergrond. Dit maakt het opruimen van bladeren makkelijker. Daarna maken veegmachines de straat schoon. 

We voeren bladafval niet zomaar af, maar verwerken het tot bokashi. Bokashi is goed gefermenteerd organisch materiaal dat we als bodemverbeteraar en bodembedekking tegen onkruid gebruiken in openbaar groen. Het materiaal verbetert de structuur en waterhuishouding van de bodem.

We ruimen gevallen blad in plantsoenen niet op. Hier hebben we een goede reden voor. Door de bladeren te laten liggen, belanden voedingstoffen die in de bladeren zitten weer terug in de natuur. Insecten gebruiken de bladeren als schuilplek en egels gebruiken het blad voor een overwinteringsplaats.

Bladafval opruimen of melden

  • We plaatsen geen bladkorven meer in de herfst. Lees meer over hoe u zelf bladafval kunt opruimen.
  • Ziet u een onveilige situatie door gevallen blad? Laat het ons weten via een Fixi-melding.  

Meer informatie