Maaien gras, gazon en bermen

In Arnhem wordt het openbaar gras van maart tot en met oktober op verschillende momenten in het jaar gemaaid. Hoe vaak het gras gemaaid wordt verschilt per locatie en het gebruik ervan. Zo kan een grasveld kan kort, minder kort of meer natuurvriendelijk gemaaid worden.

Kort of lang gras

Er zijn verschillende typen gazon en gras in Arnhem. Veel plantsoenen, lanen en parken hebben een maaibeheer gericht op kort gras. Hier wordt het gras tot ongeveer 16 keer per jaar gemaaid. Deze plekken worden vaak intensief gebruikt door mensen. Ook op plekken waar het zicht belangrijk is, wordt het gras vanwege verkeersveiligheid kort gehouden. Dit is bijvoorbeeld bij kruispunten of een strook langs fiets- en wandelpaden. Op sommige plekken laten we het gras meer zijn gang gaan en kiezen we voor een meer natuurlijk maaibeleid. Dit betekent dat het gras 1, 2 of 3 keer per jaar gemaaid en afgevoerd wordt.

Kruidenrijk maaibeheer

In Arnhem wordt al meer dan 20 jaar de helft van het gras kruidenrijk of ecologisch gemaaid. We passen dit maaibeheer toe op verschillende plekken in de stad, zoals wegbermen en grasland. Door het gras maximaal 3 keer per jaar te maaien, wordt het gras langer en krijgen wilde bloemen en kruiden meer kans zich te ontwikkelen. Bijen, vlinders en andere insecten komen daarop af en zij zijn onmisbaar voor de natuur en biodiversiteit. 

Insecten zoals sluipwespen zijn bijvoorbeeld de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Een goede leefomgeving en biodiversiteit helpt in die zin mee om de overlast van de eikenprocessierups kleiner te maken. Daarnaast ontstaat er door minder te maaien meer variatie aan natuur in een stedelijke omgeving als Arnhem. 

Kaart en planning maaibeheer

Wilt u weten hoe vaak we maaien in uw wijk? U ziet hoe vaak er in uw buurt wordt gemaaid op de Groenkaart van Arnhem.Groenkaart van Arnhem.
De planning hieronder geeft aan wanneer we maaien. Het weer is van invloed op de planning. Droogte of juist veel regen bepaalt of we eerder of later maaien, wat langer doorgaan of juist een ronde overslaan.

Type gras  Aantal keer maaien  Moment van maaien 
Gazon  20 keer maaien  1 keer per 2 weken, van april tot en met oktober
Gazon  16 keer maaien  1 keer per 2 weken, van april tot en met oktober
Kruidenrijk  1 keer maaien  1 keer, in september of oktober
Kruidenrijk  2 keer maaien  Eerste ronde eind mei, tweede ronde in september of oktober 
Kruidenrijk  3 keer maaien  Eerste ronde in mei, tweede ronde in juli, derde ronde in september of oktober
Kruidenrijk  6 keer maaien  1 keer per maand, van mei tot en met oktober

Video over ons maaibeleid

In de video hieronder leggen medewerkers van de afdeling Wijkonderhoud uit waarom ecologisch maaien goed is voor de biodiversiteit. De beelden laten ook zien hoe we gefaseerd maaien.

Bekijk video op YouTube

Meer informatie

Zit het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Bekijk dan de veelgestelde vragen over ons maaibeleid.