Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben breiden zij zich snel uit. Planten en dieren die hier van nature voorkomen worden verdrongen. De provincie Gelderland draagt financieel bij aan de bestrijding van invasieve exoten in Arnhem.

  • Japanse duizendknoop

    Japanse duizendknopen (Fallopia japonica, synoniemen: Reynoutria japonica, Polygonum cuspidatum) kunnen straten en tuinen slopen. Deze invasieve plant is moeilijk te bestrijden. De bestrijding van één plant kan een aantal jaren duren. De knoop is makkelijk te herkennen.

  • Reuzenberenklauw

    De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) kan bij aanraking ernstige brandwonden veroorzaken. Daarom halen we deze plant weg op plekken waar veel mensen en honden lopen of kinderen spelen.

  • Overige exoten

    Naast de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop bestrijden we ook nog andere exoten. Bijvoorbeeld de hemelboom, rode Amerikaanse rivierkreeft en ambrosia. Andere exoten zoals de reuzenbalsemien zijn door het nemen van maatregelen al bijna uit Arnhem verdwenen.