Overige exoten

Naast de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop bestrijden we ook nog andere exoten. Bijvoorbeeld de hemelboom, rode Amerikaanse rivierkreeft en ambrosia. Andere exoten zoals de reuzenbalsemien zijn door het nemen van maatregelen al bijna uit Arnhem verdwenen.

Hemelboom

In de vele natuurgebieden bestrijden we ook nog andere exoten en houden we in de gaten wanneer nieuwe soorten zich willen vestigen. Bijvoorbeeld de hemelboom (Ailanthus Altissima). Deze boom stoot schadelijke stoffen uit. Deze stoffen belemmeren het gedrag, de gezondheid en groei van andere flora en fauna. De snelle groei van de hemelboom verdringt andere soorten. De wortels van de hemelboom maakt straten kapot. Als u deze boom herkent en ergens ziet, maak er melding van.

Rode Amerikaanse rivierkreeft 

De toename van rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) gaat ten koste van inheemse waterflora en fauna. Het dier maakt holen en vernielt dijken en kades. In Arnhem komt de kreeft in vele vijvers en langs de oevers van de IJssel voor. Aan het eind van de zomer gaat het dier op zoek naar een plek om te paren. Daarbij legt hij grote afstanden over land af. De twee waterschappen in Arnhem (Rivierenland en Rijn en IJssel) zijn bezig met de bestrijding van de soort. Daar kunt u ook een melding maken.

Ambrosia

De ambrosia (Asteraceae of Compositae) wordt ook wel hooikoortsplant genoemd. Het stuifmeel van de plant veroorzaakt bij hooikoortspatiënten een heftige reactie. De plant bloeit laat in het seizoen (september / oktober), waardoor het hooikoortsseizoen twee maanden langer wordt. De ambrosia bestrijden gaat door de plant met wortel en al uit te trekken. De plant kan schadelijk voor dieren zijn. Ambrosia is makkelijk aan het blad te herkennen. Ziet u de plant groeien in de openbare ruimte? Maak dan een melding, dan halen we de plant zo snel mogelijk weg. 

Passende maatregelen

Naast deze drie zijn er nog vele andere invasieve exoten in Arnhem. Bij elke soort nemen we passende maatregelen als dit nodig is. Dat wordt per soort en per locatie bekeken. Het kan zijn dat we de plant alleen in de gaten houden (monitoren), of zorgen dat hij zich niet verder kan verspreiden, of dat het nodig is om hem te bestrijden.