Groenvisie 2017-2035

Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie vastgesteld. De groenvisie vervangt het Groenplan 2004-2007/2015. De Groenvisie gaat over het Groen-blauw raamwerk, de stedelijke hoofdgroenstructuur, van de stad. Dit raamwerk van de stad bepaalt het gezicht van de stad.

Het groen biedt ruimte voor een gezonde, leefbare, aantrekkelijke en daarmee ook toekomstbestendige stad. Op gemeente en op particuliere terreinen. De Groenvisie geeft ook ruimte aan initiatieven, die waarden van het groen niet aantasten maar versterken.

De Groenvisie is verdeeld in 5 thema's met bijbehorende doelen en opgaven:

  • de herkenbare stad: zichtbaarheid en beleefbaarheid van landschap en cultuurhistorie
  • de natuurvriendelijke stad: biodiversiteit in en om de stad en de natuurinclusieve stad
  • de groene gezonde stad: leefbaarheid, klimaat, waterbuffering, koelte en gezondheid
  • de duurzaam beheerde stad: beheer afgestemd op eindbeeld en gebruik
  • de samenwerkende stad: maatschappelijke betrokkenheid en promotie van groen

Uitvoeringsagenda Groenvisie

We willen investeren in de kwaliteit en de variatie van het groen en de bomen in de stad. Groen is namelijk één van onze kernwaarden. Een groene stad is een aantrekkelijke stad voor de bewoners en bezoekers. De vijf thema's in de Groenvisie met bijbehorende doelen zijn vertaald naar projecten voor de periode 2019 - 2022. Deze doelen en projecten staan in de uitvoeringsagenda (onder de kop 'Nota Uitvoeringsagenda Groenvisie 2019).

Groenvisie 2017-2035 (pdf 19 MB)

 

 

 

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie