Lucht en geluid

Informatie over de luchtkwaliteit en geluidshinder in Arnhem.

  • Lucht

    De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door zowel bronnen buiten Arnhem als door lokale factoren.

  • Geluid

    Om de inwoners van de gemeente Arnhem kennis te laten nemen van de geluidsbelastingen t.g.v. wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaartverkeer heeft de gemeente Arnhem geluidskaarten laten maken en nu op de website gezet. In de bijbehorende tabellen staan het aantal gehinderden per wijk vermeld. Op basis van deze geluidskaarten en bijbehorende tabellen zal het Actieplan omgevingslawaai 2018 worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat de gemeente, in overleg met inwoners(via wijkteams), als knelpunten aanmerkt en wat eraan gedaan kan worden.

    ProRail gaat geluidknelpunten langs het spoor in Arnhem onderzoeken en zo nodig aanpakken. De gemeente heeft een visie opgesteld waarin wensen staan voor de uitvoering van verschillende maatregelen.

Uw Reactie
Uw Reactie