Houtrook

Verwarmt u uw woning met een houtkachel of open haard, of steekt u regelmatig een vuurkorf in de tuin aan? Houtstook kan gezelligheid geven, maar er komen ook stoffen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Hier leest u hoe u verantwoord stookt en wat u kunt doen bij overlast door houtrook. 

Wel of niet stoken?

Het weer en de windrichting beïnvloeden de hoeveelheid uitstoot en overlast door houtrook. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer. Bij deze weersomstandigheden blijven schadelijke stoffen hangen en kan luchtvervuiling plaatselijk erger worden. 

Wanneer kunt u dan wel de houtkachel of vuurkorf aansteken? De Stookwijzer geeft advies hierover op basis van de windkracht en luchtkwaliteit in uw buurt. U kunt zich ook inschrijven voor het stookalert. Als het volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onverstandig is om hout te stoken, dan wordt een alert verstuurd via e-mail. Het RIVM werkt hiervoor samen met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI).  

Verantwoord stoken

Als u een houtkachel of open haard gebruikt, stook dan bewust. Houd rekening met uw omgeving en probeer overlast te voorkomen. Het soort kachel, welk hout u gebruikt en hoe u stookt hebben invloed op de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen droog en onbehandeld hout. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar u stookt en laat het hout vanzelf uitbranden.

Milieu Centraal, Platform Houtrook en het RIVM geven stooktips en adviezen over welke houtsoorten en kachels de minste overlast geven. Met de Stookwijzer weet u wanneer het vuur beter uit even uit kan blijven. De website gebruikt gegevens over de luchtkwaliteit en windkracht in uw buurt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzendt een stookalert wanneer de weersomstandigheden te slecht zijn voor houtrook. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Ook heeft de gemeente, in samenwerking met Natuur en Milieu Gelderland, een aantal workshops verantwoord stoken georganiseerd. 

Logo Schone lucht Arnhem_bewerkt

Overlast door rook

Als u overlast heeft van houtrook in uw omgeving, probeer er dan eerst uit te komen met degene die volgens u overlast veroorzaakt. Een gesprek aangaan en duidelijke afspraken maken kan al genoeg zijn. Blijft u last houden van vuur van de buren? Op de website van Milieu Centraal staat stap voor stap wat u kunt doen. Houd bijvoorbeeld een (foto)logboek bij.

U kunt ook buurtbemiddeling inschakelen of de overlast melden.

​​​​Schadelijke stoffen

Hout stoken is schadelijk voor de gezondheid. Bij de verbranding van hout komen namelijk schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK's), benzeen en koolmonoxide. Mensen kunnen binnen en buiten het huis in aanraking komen met houtrook. De hoeveelheid rook, hoe lang iemand het inademt, hoe gezond iemand is en welke stoffen in de rook zitten, bepalen hoe erg de klachten worden. 

Houtrook en fijnstof zorgen voor irritaties van ogen en luchtwegen, hart en bloedvaten en geven geuroverlast. Vooral mensen met een longziekte, ouderen en kinderen ervaren snel gezondheidsklachten door rook van een houtvuur of barbecue. Ze worden bijvoorbeeld benauwd of krijgen (blijvend) een slechtere longfunctie. Deze klachten kunnen ook ontstaan als er relatief weinig houtrook is in hun omgeving. 

Meer informatie over houtrook en gezondheid vindt u op de website van het RIVM, kennisplatform Infomil , GGD Leefomgeving en het Longfonds.