Stookontheffing

Op basis van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem is het verboden in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Burgemeester en wethouders van Arnhem kunnen hiervan ontheffing verlenen.

Het gaat alleen om ontheffing voor kerstboomverbrandingen in januari en om kampvuren in de daarvoor aangelegde stookplaatsen, ten behoeve van scoutingactiviteiten.

Geen ontheffing nodig

U heeft geen ontheffing nodig voor het branden van kaarsen, fakkels en dergelijke of het stoken van vuur in een vuurkorf met een maximale inhoud van 25 liter of het maken van vuur voor koken, bakken en braden, indien dat geen gevaar of hinder oplevert voor de omgeving, en niet plaatsvindt in parken of buitengebieden van de gemeente Arnhem. Ook barbecueën op daarvoor aangewezen plaatsen is toegestaan.

Kosten

Op grond van de Legesverordening 2019 bedragen de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een stookontheffing voor kerstbomen € 77,00 en voor een kampvuur € 40,00.
Ook in geval van weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Aanvraag

U kunt een stookontheffing digitaal aanvragen.

Online aanvragen stookontheffing

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

  • naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de organisator
  • aard activiteit: kerstboomverbranding of kampvuur
  • data en tijdstippen van de activiteit
  • plaats van de activiteit
  • naam en telefoonnummer van de contactpersoon.

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0900-1809.

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie