Stookontheffing

In Arnhem is het verboden in de open lucht vuur aan te leggen. Sommige vormen van open vuur zijn toegestaan. Voor kerstboomverbrandingen in januari en kampvuren in de daarvoor aangelegde stookplaatsen kunt u een ontheffing aanvragen. 

Stookontheffing aanvragen

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een stookontheffing bedragen voor kerstbomen € 77 en voor een kampvuur € 40.
Ook in geval van weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Geen ontheffing nodig

U heeft geen ontheffing nodig voor het branden van kaarsen, fakkels en dergelijke of het stoken van vuur in een vuurkorf met een maximale inhoud van 25 liter of het maken van vuur voor koken, bakken en braden. Voor deze voorbeelden geldt dat het geen gevaar of hinder mag opleveren voor de omgeving en niet plaatsvindt in parken of buitengebieden van de gemeente Arnhem. Ook barbecueën op daarvoor aangewezen plaatsen is toegestaan.