Woonoverlast

Vaak kan woonoverlast onderling worden opgelost, maar soms is het nodig om bij voortdurende overlast hulp in te schakelen van derden.

Voorbeelden van woonoverlast zijn:

 • Geluidsoverlast.
 • Agressie en intimidatie.
 • Burengeschil.
 • Vervuiling vanuit een woning.

Wat kunt u zelf doen om de woonoverlast op te lossen?

 • Laat uw buren weten dat u overlast van hen ervaart en waar deze overlast uit bestaat. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen. Onbegrip maakt de situatie alleen maar vervelender en de overlast wordt daarmee niet verholpen.
 • Spreek uw overlastgevende buurman of buurvrouw op een vriendelijke manier aan. Doe dat zo snel mogelijk nadat u de overlast hebt ervaren, want dan is de kans het grootst dat zij nog weten wat de oorzaak was van de overlast. Geef ook duidelijk aan waar u precies last van heeft en wat u veranderd zou willen zien. Probeer afspraken te maken waar u het beiden mee eens bent.
 • Bij voortdurende overlast is er ook een mogelijkheid om de situatie te bespreken met een buurtbemiddelaar. Buurtbemiddelaars zijn getraind om u te helpen, door u en de buren samen in gesprek te laten gaan over de ervaren overlast. U kunt terecht bij buurtbemiddeling Arnhem.

Als de overlast blijft aanhouden dan kunt u dit melden bij:

 • Uw woningbouwvereniging of verhuurder.
 • De Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van uw pand en voor het woonplezier binnen het pand.
 • De politie. Wanneer er sprake is van agressie of ernstige woonoverlast kunt u contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900- 8844 of bij ernstige spoed 112.
 • De gemeente Arnhem. Als u niet direct weet bij wie u de door u ervaren woonoverlast kunt melden, kunt u terecht bij gemeente Arnhem. Gemeente Arnhem zal u adviseren of instanties inschakelen die u mogelijk kunnen helpen. U kunt de overlast melden via telefoonnummer 0900-1809 of per e-mail: veiligheid@arnhem.nl. Geef aan wie de overlast veroorzaakt, wat de door u ervaren woonoverlast is en om welk adres het gaat.

Heeft u dit alles geprobeerd en houdt de woonoverlast aan, dan kan onderzocht worden of de burgemeester een gedragsaanwijzing op kan leggen aan de overlastgever. De gedragsaanwijzing is een gebod of verbod aan de overlastgever om iets te doen of te laten, zodat een eind komt aan de overlast. De gedragsaanwijzing kan alleen worden opgelegd wanneer er sprake is van ernstige én herhaaldelijke overlast waarbij alles al is geprobeerd, maar niet heeft geleid tot beëindiging van de overlast.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie