Afval

Op deze pagina vindt u informatie over afval scheiden, het inzamelen en het hergebruik van afval in Arnhem.

 • Afval scheiden loont

  Sinds 1 juli 2020 zijn de kosten voor afval veranderd. U betaalt een lager vast tarief en een bedrag per afvalzak. Door afval goed te scheiden heeft u invloed op de hoogte van uw afvalkosten. Op deze pagina leest u meer over de veranderingen.

 • Waar moet welk afval

  Afval scheiden is soms best lastig. Wanneer is een verpakking plastic en wanneer is het restafval? Wat mag in de GFT-bak? Wat doe ik met grofvuil en wanneer komt de Milieubak?

 • Afvalpas

  Ieder huishouden in Arnhem heeft een afvalpas. Met de afvalpas opent u de ondergrondse container. Ook heeft u deze afvalpas nodig om afval aan te bieden bij het afvalbrengstation.

 • Containers en ophaaldagen

  Welk afval wordt opgehaald, wat moet u zelf wegbrengen en wanneer wordt de container geleegd?

 • Vraag en antwoord over afval

  Hier vindt u de meest gestelde vragen over afval scheiden, afvalstoffenheffing, de inwerp-opening van 30 liter, de afvalpas, de vrijstelling voor medisch afval en gft-verzamelcontainers.

 • Extra regelingen

  Hier leest u meer over de tegemoetkoming voor medisch afval, afvalscheiding voor minima en gf-verzamelcontainers voor hoogbouw.

Meer onderwerpen