Gft-container bij wooncomplexen

Als u in een appartement of flat woont, heeft u niet veel tuinafval maar wel afval van groente, fruit en etensresten. Door dit apart te houden kunnen we het hergebruiken. U kunt hiervoor een citybin gebruiken. Ook is het, bij voldoende belangstelling, mogelijk om gebruik te maken van een gft-verzamelcontainer.

Gft-afval is grondstof

Door gft apart te houden van het restafval kunnen we het hergebruiken. Van gft-afval wordt compost gemaakt, een soort mest die te gebruiken is in tuinen, parken en in plantsoenen. Het gft-afval komt dus terug in de natuur.

Voorwaarden voor gft-verzamelcontainer

Als er vanuit uw wooncomplex voldoende belangstelling is voor een gft-verzamelcontainer kunt u een aanvraag indienen. Dit kan bijvoorbeeld via de Vereniging van Eigenaren, een bewonerscommissie of huurdersvereniging. 

Er wordt daadwerkelijk een gft-verzamelcontainer geplaatst als er aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Meer dan 50% van de huishoudens in uw wooncomplex wil mee doen met gft-scheiding via een gft-verzamelcontainer.
  • Er moeten minimaal 10 huishoudens in uw wooncomplex zijn die mee willen doen met gft-scheiden.

Citybin

Wilt u nu al uw gft-afval scheiden? Of is er vanuit uw wooncomplex te weinig belangstelling voor een gft-verzamelcontainer? Maak dan gebruik van een citybin. Dit is een afsluitbare groene emmer van 40 liter. U kunt de citybin gratis aanvragen. De citybin wordt tweewekelijks geleegd (in december t/m februari vierwekelijks), tegelijk met de minicontainers bij u in de wijk. Als er bij uw wooncomplex een gft-verzamelcontainer komt, stopt de inzameling van citybins.
 

gft hoogbouwlogo gftlogo gft