Gf-verzamelcontainer bij wooncomplexen en bovenwoningen

Als u in een appartement of flat woont, heeft u niet veel tuinafval maar wel afval van groente, fruit en etensresten. Door dit apart te houden kunnen we het hergebruiken. U kunt hiervoor een citybin gebruiken. Ook is het, bij voldoende belangstelling, mogelijk om gebruik te maken van een gf-verzamelcontainer.

Groen afval is grondstof

Door groente- en fruitafval en etensresten apart te houden van het restafval kunnen we het hergebruiken. Van dit afval wordt compost gemaakt, een soort mest die te gebruiken is in tuinen, parken en in plantsoenen. Het groen afval komt dus terug in de natuur.

Voorwaarden voor gf-verzamelcontainer

Wooncomplexen

Als er vanuit uw wooncomplex voldoende belangstelling is voor een gf-verzamelcontainer kunt u een aanvraag indienen. Dit kan bijvoorbeeld via de Vereniging van Eigenaren, een bewonerscommissie of huurdersvereniging. 

Er wordt daadwerkelijk een gf-verzamelcontainer geplaatst als er aan 2 voorwaarden wordt voldaan:

  • Meer dan 50% van de huishoudens in uw wooncomplex wil mee doen met gf-scheiding via een gf-verzamelcontainer.
  • Er moeten minimaal 10 huishoudens in uw wooncomplex zijn die mee willen doen met groente- en fruitafval en etensresten scheiden.

Bovenwoningen

In Arnhem hebben we verschillende wijken met veel bovenwoningen. Ook daar kunnen op verzoek gf-verzamelcontainers worden geplaatst. Wanneer minstens 10 huishoudens in (aangrenzende) huizenblok(ken) aangeven gebruik te willen maken van deze voorziening, kan een verzamelcontainer op een bepaalde plek in de wijk geplaatst worden. Als u direct samen met uw buren en andere huishoudens in uw huizenblok een verzoek doet, gaan we zo spoedig mogelijk een gf-verzamelcontainer plaatsen.  

Citybin

Wilt u nu al uw groente- en fruit en etensresten scheiden? Of is er vanuit uw wooncomplex of huizenblok(ken)te weinig belangstelling voor een gf-verzamelcontainer? Maak dan gebruik van een citybin. Dit is een afsluitbare groene emmer van 40 liter. U kunt de citybin gratis aanvragen. De citybin wordt iedere 2 weken geleegd (in december tot en met februari iedere 4 weken), tegelijk met de minicontainers bij u in de wijk. Als er bij uw wooncomplex of huizenblok een gf-verzamelcontainer komt, stopt de inzameling van citybins.

Activeren afvalpas voor gft-container

Als u gebruik wil maken van een gft-verzamelcontainer, zorg er dan voor dat uw afvalpas geactiveerd is. Lees op de pagina over de afvalpas hoe u dit kan doen.

gft hoogbouwlogo gftlogo gft