Gft-container bij wooncomplexen

Als u in een appartement of flat woont, heeft u niet veel tuinafval maar wel afval van groente, fruit en etensresten. Wij hebben dit jaar een proef gehouden met het plaatsen van gft-containers bij 12 wooncomplexen. Inwoners kunnen dan zo vaak als ze willen en op het moment dat het uitkomt het gft in de container gooien.

De proef is goed verlopen en de gemeente inventariseert nu of ook andere inwoners interesse hebben in een gft-container bij hun wooncomplex.

Gft-afval is grondstof

Door gft apart te houden van het restafval kunnen we het hergebruiken. Van gft-afval wordt compost gemaakt, een soort mest die te gebruiken is in tuinen, parken en in plantsoenen. Het gft-afval komt dus terug in de natuur.

Voorwaarden voor gft-container

Er wordt daadwerkelijk een gft-container geplaatst als er aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Meer dan 50% van de huishoudens in uw wooncomplex wil mee doen met gft-scheiding via een gft-container.
  • Er moeten minimaal 10 huishoudens in uw wooncomplex zijn die mee willen doen.

Voldoet uw wooncomplex aan deze voorwaarden? Dan informeren wij u eind oktober 2019 hierover en laten u weten wat wij een goede plek vinden om de gft-container bij uw wooncomplex te plaatsen. Vervolgens kunt u nog bezwaar aan tekenen tegen dit besluit. Als er geen bezwaren binnen komen, wordt de gft-container geplaatst op de voorgestelde locatie.

Citybin

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, duurt de inspraakprocedure nog een aantal maanden voordat daadwerkelijk tot het plaatsen van een container kan worden overgegaan. Wilt u nu al uw gft-afval scheiden? Maak dan gebruik van een citybin. Dit is een afsluitbare groene emmer van 40 liter. U kunt de citybin gratis aanvragen. De citybin wordt tweewekelijks geleegd, tegelijk met de minicontainers bij u in de wijk. Als er bij uw wooncomplex een gft-voorziening komt, stopt de inzameling van citybins.

gft hoogbouwlogo gftlogo gft