Afvalinzameling binnenstad

Bewoners van de binnenstad kunnen restafval alleen nog maar in de ondergrondse restafval containers gooien.

De inzameling van oud papier en karton en Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken verandert:

 • Oud papier moet in de binnenstad iedere woensdagavond tussen 17.00 uur en 18.00 uur aan de straat worden gezet.
 • Het PBD-afval (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken) wordt wekelijks op dinsdagochtend opgehaald. Bewoners kunnen dit in doorzichtige zakken aanbieden op straat tussen 6.00 uur - 7.30 uur.

In de afvalwijzer vindt u alle gegevens over het inzamelen op uw adres.

Verzamelcontainers groente- en fruitafval plus etensresten (gfe)

Als bewoner van de binnenstad heeft u misschien geen tuinafval, maar wel afval van groente, fruit en etensresten. Als u groenafval apart houdt, kunnen we het hergebruiken. Van dit afval wordt compost gemaakt die te gebruiken is in tuinen, parken en plantsoenen.

In de binnenstad zijn verzamelcontainers voor groenafval geplaatst, naast bestaande ondergrondse containers voor restafval.

Locaties:

 • Ariën Verhoeffstraat 
 • Broerenstraat 
 • Damstraat 
 • Doelenstraat 
 • Gele Rijdersplein 
 • Grote Oord / Varkensstraat 
 • Kleine Oord 
 • Koningsplein 
 • Langstraat 
 • Looierstraat t.h.v. huisnummer 12
 • Looierstraat t.h.v. huisnummer 44
 • Nieuwe Plein 
 • Pastoorstraat
 • Rodenburgstraat, t.h.v. Ariën Verhoefstraat
 • Rodenburgstraat, t.h.v. Rijnkade
 • Roermondsplein
 • Rijnkade, overzijde van nummer 141
 • Vossenstraat
 • Vijzelstraat / Mariënburgstraat 
 • Willemsplein

Gebruikmaken van gfe-verzamelcontainer

U kunt de gfe-verzamelcontainer gratis openen met uw afvalpas. Hiervoor moet uw pas wel geactiveerd worden. Wilt u gebruikmaken van deze container voor uw groenafval? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

Locaties ondergrondse containers

Door onderhoud is de kaart met ondergrondse containers van maandag 18 t/m woensdag 20 maart 2024 niet tot slecht beschikbaar.

Op deze kaart  ziet u waar de ondergrondse restafvalcontainers staan. De containers zijn redelijk verspreid door de binnenstad om grote loopafstanden te voorkomen, maar het is nog niet optimaal. In de omgeving van de hoofdwinkelstraat, Rijnstraat tot en met de Roggenstraat, staan geen ondergrondse containers. Reden is de beperkte ondergrondse ruimte door aanwezigheid van veel kabels en leidingen.

De gemeente heeft onderzocht of hier nog aanvullend containers geplaatst kunnen worden. Uit het resultaat van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat 3 locaties geschikt te maken zijn voor containers: Vijzelstraat ter hoogte van nummer 12, Bovenbeekstraat ter hoogte van nummer 17 en Johnny van Doornplein/Roggenstraat 18. Besloten is concreet verder te gaan met de locatie Bovenbeekstraat. Door op deze locatie een ondergrondse container te plaatsen, kunnen we de loopafstand van veel bewoners verkleinen. Momenteel loopt de procedure van het aanwijsbesluit.

Meer informatie

Heeft u vragen of klachten over het ophalen van afval in de binnenstad? Belt u dan naar de PreZero servicelijn, tel. 0800-3666999.