Binnenstad

Het inzamelen van afval in het centrum van Arnhem gaat anders dan in de rest van Arnhem.

Bewoners van de binnenstad gebruiken vuilniszakken voor hun restafval. De vuilniszakken worden elke woensdag opgehaald. Woont u in de binnenstad, zet dan uw vuilniszakken op woensdagochtend tussen 06.00 uur en 07.30 uur aan de straat. In de binnenstad wordt geen GFT opgehaald.

  • Oud papier moet in de binnenstad iedere woensdagavond tussen 17.00 uur en 18.00 uur aan de straat worden gezet.
  • Het PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons) wordt tweewekelijks op dinsdagochtend opgehaald. Bewoners kunnen dit in doorzichtige zakken aanbieden op straat tussen 6.00 uur - 7.30 uur.
  • In de afvalwijzer vindt u alle gegevens over het inzamelen op uw adres.

Meer informatie

Heeft u vragen of klachten over het ophalen van afval in de binnenstad? Belt u dan naar de SUEZ servicelijn, tel. 0800 366 69 99.

Omgekeerd inzamelen

De binnenstad is nog niet overgegaan tot Omgekeerd Inzamelen, omdat de plaatsing van ondergrondse containers complex is vanwege de beperkte ruimte. Op de kaart ziet u de concept-locaties. We zijn aan de slag met de voorbereidingen en houden u hiervan op de hoogte.

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie