Containers en ophaaldagen

Welk afval wordt opgehaald, wat moet u zelf wegbrengen en wanneer wordt de container geleegd?

We legen regelmatig de mini-containers (kliko's) en de ondergrondse containers van de Arnhemse inwoners. Dit wordt betaald uit de afvalstoffenheffing. Alle Arnhemse huishoudens betalen hiervoor. In de afvalkalender kunt u zien wanneer de containers worden geleegd. U kunt de afvalkalender downloaden of koppelen aan uw agenda op uw smartphone of computer.

Containers bij een woning

Bij een woning staan 3 mini-containers:

  • een container met een groene deksel voor groente- fruit- en tuinafval (gft)
  • een container met een blauwe deksel voor oud papier en karton
  • een container met grijze deksel voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (pbd). Wilt u extra duidelijk maken dat deze container voor plastic afval is? Vraag dan de gratis pbd-sticker aan via telefoonnummer 0800-1809.

Voor het restafval is een ondergrondse container op loopafstand van uw huis te vinden. Kijk op de kaart met containers  voor een ondergrondse container bij u in de buurt. Voor glas en textiel zijn er containers vaak in de buurt van een winkelcentrum. Bewoners van de Arnhemse buitengebieden gebruiken 4 mini-containers, ook een container voor restafval.

Container aanvragen of omruilen

Wilt u een container aanvragen of omruilen voor een ander formaat? Is de container beschadigd of kwijt, of wilt u containers bij een nieuwe woning aanvragen? U kunt dit regelen bij PreZero (voorheen SUEZ) via telefoonnummer 0800-3666999 of online via de afvalkalender (openen in Google Chrome). Hier vindt u een overzicht van de kosten.

Aanbiedregels containers aan straat

Zet uw container op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de straat. Maak de container niet te vol en zorg ervoor dat de deksel gesloten is. Zet geen extra afval naast de container. Dit wordt niet meegenomen en kan u een boete opleveren. De container voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken mag maximaal 10 kilo wegen, de andere containers maximaal 75 kilo.
De papiercontainer moet u voor 18.00 uur aan de straat zetten (uitgezonderd de wijken waar papier op zaterdagochtend of maandagmiddag wordt opgehaald). Haal de container na het legen zo snel mogelijk weer van de straat.

Heeft u uw minicontainer op de goede manier aangeboden, maar is deze niet geleegd en zit er geen label aan vast waarom het afval is afgekeurd? Neem dan telefonisch contact met PreZero (voorheen SUEZ) via 0800-3666999. PreZero zorgt ervoor dat uw container alsnog wordt leeggemaakt. 

Ondergrondse containers bij flat of appartement

Woont u in een flat of appartement? Dan kunt u gebruik maken van ondergrondse containers voor papier en karton, pbd (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken) en restafval. Op het overzichtskaartje vindt u de ondergrondse containers bij u in de buurt. Als u bij uw wooncomplex ook graag een gft-container geplaatst wilt hebben, kan hiervoor een aanvraag worden ingediend. De voorwaarden kunt u hier lezen. U kunt ook gratis een citybin aanvragen bij PreZero via 0800-3666999 of via de afvalkalender (openen in Google Chrome).

Afval inzamelen in de binnenstad

Het inzamelen van afval in het centrum van Arnhem gaat anders dan in de rest van Arnhem. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Hulp bij het wegbrengen van restafval

De ondergrondse containers zijn op loopafstand van uw huis te vinden. Heeft u problemen om het afval zelf weg te brengen? Misschien willen uw buren, vrienden of familie u helpen. Komt u er niet uit? Maak dan een afspraak met het wijkteam. Zij denken met u mee. Voor het maken van een afspraak belt u naar 088-2260000.