Dierenwelzijn

We besteden veel aandacht aan dierenwelzijn: de toestand van hoe een dier zich voelt en of de gezondheid goed is. Alles hierover vindt u op deze pagina's.

 • Meldingen zwerfdieren en gewonde dieren

  Wij zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor zwerfdieren en dode dieren in de stad. Dat houdt in dat we een gevonden dier minimaal 2 weken moet bewaren en verzorgen.

 • Natuureducatie en voorlichting

  Natuurcentrum Arnhem zet zich in voor educatie en voorlichting over dieren, groen en natuur, onder andere met lespakketten en via de 2 stadsboerderijen Presikhaaf en De Korenmaat.

 • Overlast en bestrijding van dieren en ongedierte

  Plaagdieren kunnen voor overlast zorgen en ziekten overdragen. Daarnaast kunnen door het knaaggedrag (aan leidingen en kabels) van ratten en muizen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals kortsluiting en brand.

 • Bijdrage in dierenartskosten voor minima

  Begin 2019 zijn we samen met Arnhemse dierenartsen en het dierenasiel de pilot ‘Arnhemse Minimaregeling Dierenartskosten’ gestart.

 • Hondenpoep

  Honden zorgen voor veel plezier, maar soms ook voor overlast. Hondenpoep is steevast een grote ergernis voor veel inwoners.