Dierenwelzijn

De gemeente besteedt veel aandacht aan dierenwelzijn. Alles hierover vindt u op deze pagina's.

 • Uitvoeringsagenda dierenwelzijn

  In de Uitvoeringsagenda dierenwelzijn 2016 - 20120 staat hoe Arnhem omgaat met het welzijn van dieren. De 30 actiepunten die op de agenda staan worden de komende jaren uitgevoerd.

 • Overlast en bestrijding van dieren en ongedierte

  Voor overlast of het verwijderen van dieren of ongedierte in openbaar gebied, kunt u bellen naar de Klantenservice van de gemeente Arnhem, tel. 0900-1809.

 • Hondenpoep

  Honden zorgen voor veel plezier, maar soms ook voor overlast. Hondenpoep is steevast een grote ergernis voor veel inwoners.

 • Meldingen zwerfdieren en gewonde dieren

  De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor zwerfdieren en dode dieren in de stad. Dat houdt in dat zij een gevonden dier minimaal twee weken moet bewaren en verzorgen.

 • Educatie en voorlichting

  Natuurcentrum Arnhem zet zich in voor educatie en voorlichting over dieren, groen en natuur, o.a. met lespaketten en via de twee stadsboerderijen Presikhaaf en De Korenmaat.

 • Biodiversiteit

  Biodiversiteit, alles wat in de natuur leeft en groeit, is belangrijk - ook in de stad. Daarom werkt de gemeente Arnhem aan het instandhouden én het vergroten daarvan.

Uw Reactie
Uw Reactie